Vesmír

Vesmír

Souhrnné označení pro veškerou hmotu, energii a časoprostor zde obsaženu.

Někdy též označení pro kosmický prostor mimo planetu Zemi.

Velikost hvězd

Velikost Sluneční soustavy