Sahel

Sahel - státy sahelu

Pod pojmem sahel je označována oblast na okraji pouště, která je velmi často zasažena dlouhým obdobím sucha a tím pádem také rozšiřováním pouště. V dnešní době je pod pojmem Sahel označována oblast nejchudších států Afriky.

Západní Sahara, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán, Eritrea ... většina z těchto zemí patří mezi rozvojové či chudé země.

Přírodní podmínky zemí Sahelu

Od severu se rozkládající Saharu narušují na jihu území suché savany savany. Většina území má hornatý charakter, s nížinami se setkáme při pobřeží a v okolí velkých řek. Z nich je třeba jmenovat Niger s vnitřní deltou (velmi úrodná oblast jižního Mali) a Nil protékající oběma Súdány. Tropické podnebí a všudypřítomný vliv Sahary umožňují jen krátké období dešťů, které velmi často přináší pro místní obyvatele doslova spásu (růst zemědělských plodin).

Obyvatelstvo a hospodářství

Velká část obyvatelstva spadá pod europoidní rasu (potomci Arabů). Směrem na jih se setkáváme s negroidním obyvatelstvem původních kmenů zdejší oblasti. Celá oblast je nábožensky zaměřena na islám. Vysoká negramotnost (až 60%) a tradiční kultura ženy s mnoha dětmi jsou jedním z mnoha problémů dané oblasti. K nim se dále řadí špatné úroveň demokracie, kmenové a občanské války, boje o moc a časté migrace uprchlíků. V poslední době (r. 2020) do oblasti pronikají buňky tzv. Islámského státu – především v Nigeru či severním Mali.

Hospodářství je založeno na samozásobitelném zemědělství. Velmi malá část produkce je vyvážena. Nekvalitní zemědělství a chudá půda (získaná vypalováním) mají za následek malé výnosy. Ty ve spojení s dlouhodobým suchem, špatnou vládou a malou humanitární pomocí způsobují časté hladomory v celé oblasti. K těženým surovinám patří ropa, bauxit, mangan či uran.


Vybrané státy

Mali

Známé je město Timbuktu, kde najdeme stavby z hlíny.

Niger

Dle OSN jedna z nejméně rozvinutých zemí světa.

Zajímavostí je současné budování vůbec první železnice v tomto státu.

Súdán

Dříve největší stát Afriky. Dlouhodobé občanské války, místo úkrytů řady světově hledaných teroristů - např. Usámy Bin Ládina v devadesátých letech minulého století.

Dnes snaha vojenské moci o dialog s opozicí.

Jižní Súdán

Vznikl v roce 2012. Země zmítána nepokoji při snaze o demokratizaci.

Snaží se o otevření světu a cestovnímu ruchu.

Zajímavosti

  • Západní Sahara je vojensky kontrolovaná oblast Mauretánií a Saharskou arabskou demokratickou republikou (najdete ji?) ... dokonce počet obyvatel této země nejde zcela dohledat, protože většina z nich kočuje i mimo území Západní Sahary.

  • Čad a Rumunsko mají stejnou vlajku ... a tak se spolu soudí, komu vlastně patří.

  • Na Sahaře žije kočovný kmen Tuaregů.