Evropa

Evropa Jako kontinent

Evropy je druhý nejmenší kontinent s rozlohou 10 382 000 km², tj. 7 % světové souše.

Jako kontinent je součástí největšího světadílu Eurasie s rozlohou přesahující 55 000 000 km².

Evropa má významnou strategickou polohu. Bohaté a dlouhé dějiny ji od pradávna staví do role dominantního hybatele světových dějin, rozvoje i zkázy lidstva.

Název pochází z asyrského slova ereb, což znamená večerní soumrak.

Z přírodního hlediska je kontinentem kontrastů - od chladného severu po horký jih, srážkově vydatný západ až po suchý východ. Majestátně vyhlížející Alpy v kontrastu s rozsáhlými nížinami na východě.

Hranice Evropy

Evropa je kontinentem, spolu s Asií, s nejméně jasným vymezením hranic a to především na východě kontinentu. To můžete vidět jak na mapě vedle, tak ve videu níže.

Severní hranicí je Severní ledový oceán, západní pak oceán Atlantský. Opomeneme-li Kanárské či Azorské ostrovy, které kontinentálně náleží k Africe dostaneme se skrze Gibraltarský průliv do Středozemního moře. Obě tato místa oddělují Evropu od Afriky ležící na jihu. Ve středozemním moři pak hranice probíhá jižně od ostrova Malta podél Tuniského pobřeží.

Složitost hranice dokumentuje její kličkování mezi ostrovy Řecka a Turecka v Egejském moři. Poté hranice prochází průlivy Dardanely a Bospor s majestátním městem Istanbul po obou jeho březích. Mezi nimi leží malé Marmarské moře.

Hranice dále prochází Černým mořem až ... na jeho východní pobřeží, kde se začíná její průchod různit dle různých zdrojů. My si zapamatujeme hranici nejsevernější jdoucí Kerčským průlivem a Azovským mořem skrze ústí a tok řeky Don, Kumo-manyčskou sníženinou, řeka Kuma, pobřeží Kaspického moře a dál již známou řekou Embou a Ural, Mugodžarské vrchy, východní úpatí Uralu, řeka Bajdara až po její ústí do Bajdaratského zálivu v Karském moři na severu.

Myslím, že bohatě bude stačit ... severní úpatí Kavkazu, severní pobřeží Kaspického moře, řeka Emba a Ural, pohoří Ural ... hotovo :-)

A co chudák Island ... ten je přece západněji než nějaké Irsko?

Ano, západněji je. Fyzická geografie však jako součást kontinentu počítá jen ostrovy, které jsou součástí pevninského šelfu, tedy ostrovy, které označujeme jako pevninské.

A Island (stejně jako např. Faerské ostrovy, Azory, ale i Jan Mayen či Madeira) nejsou z pohledu fyzické geografie ostrovy s ryze pevninským původem. Island je sopečným ostrovem vzniklým na rozhraní dvou litosférických desek.

I tak ale do Evropy patří, nevadí že dle fyzické geografie úplně ne :-)