Zakavkazsko

Oblast mezi Velkým a Malým Kavkazem s dávnou historií

Zakavkazsko

Území mezi Kaspickým a Černým mořem je typické subtropickým podnebím a velmi rozmanitým povrchem. Úpatí Kavkazu jsou ideální pro pěstování čaje, bavlny, tabáku, vinné révy a ovoce. 

Dominantní je pohoří Kavkaz s nejvyšší horou Elbrus.

Tvořena státy Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán.

Střety různých kultur a náboženství jsou příčinou dlouhotrvajících ozbrojených konfliktů. 

Světově významná naleziště manganu. Tradiční je pěstování vinné révy.

Výborné podmínky pro rozvoj turistiky - jak letní, tak i zimní.

Obyvatelé Gruzie jsou známí svou dlouhověkostí.

Republika s velmi starou historií.

Těží se zde a vyváží diamanty či měď. Tradiční je pěstování fíků, ořechů či granátových jablek.

 Arménské království jako první stát na světě přijalo křesťanství již v r. 301 n.l.

Muslimský stát.

Velká naleziště ropy využívaná již od počátku 20. století - leží v Kaspickém moři. Velmi kvalitní ropa.

Na jeho území se rozkládá Náhorní Karabach - jedno ze sporných území dané oblasti.

Videa z Geography Now a jeden bonus

Georgia

Armenia

Azerbaijan

Armenia vs. Azerbaijan

Sporná území v oblasti Zakavkazska: Náhorní Karabach. 

Autonomní území: Jižní Osetie a Abcházie v Gruzii. Řada enkláv v Arménii a Ázerbájdžánu.

Zakavkazsko