Regiony Ameriky

Regiony Ameriky

Rozdělení Amerického kontinentu jak jej tradičně známe je na Severní a Jižní Ameriku, které jsou od sebe odděleny Panamskou šíjí.

Komplikovanější dělení nastává v případě, kdy od Severní Ameriky oddělíme pevninskou Střední Ameriku (pozor někdy s Mexikem, někdy bez Mexika) a Karibskou Střední Ameriku ... ano někdy souhrnně nazývanou jako Střední Amerika :-) Hranice této oblasti na severu odpovídá hranice Mexika s USA, na jihu hranici Panamy a Kolumbie. Geografové ji poté vyčleňují jako oblast mezi Tehuantepeckou a Panamskou šíjí.

Aby toho nebylo málo známe z odborné literatury i života také další pojmy a to:

  • Anglosaská Amerika - zahrnující Kanadu a USA.

  • Angloamerika - zahrnující území Ameriky, kde se hovoří anglicky.

  • Frankofonní Amerika - zahrnující území Ameriky, resp. Kanady, kde se hovoří francouzsky, Haiti a Francouzské Guyany.

  • Latinská Amerika - zahrnující země na jih od hranice Mexika s USA včetně Karibiku

Na mapě můžete vidět dělení na geografické regiony v závislosti na podobných / příbuzných geografických a geopolitických charakteristikách jednotlivých zemích.

Mapa vytvořena v aplikaci mapchart.net