Amerika

Amerika je po Eurasii druhý největší kontinent. Skládá se ze Severní a Jižní Ameriky, které jsou sice spojené (či rozdělené Panamskou šíjí J), ale liší se jak přírodními podmínkami, tak i obyvatelstvem. K Severní Americe řadíme také Střední Ameriku a ostrovy v Karibském moři.

První obyvatelé přišli do Ameriky pravděpodobně přes Beringův průliv ještě v době ledové. Kolem roku 1000 n. l. se k pobřeží Ameriky dostali Vikingové a konečně r. 1492 byla „oficiálně“ objevena Amerika Kryštofem Kolumbem. Jméno Amerika však nový kontinent dostal až v r. 1507 po objeviteli Amerigu Vespucim, který jako první pochopil, že byl objeven nový kontinent.

Severní Amerika

Jižní Amerika

Reliéf Ameriky

Amerika je omývána vodami tří světových oceánů. Ostrovy jsou rozesety převážně na východním pobřeží Střední (sopečné) a Severní (pevninské ostrovy) Ameriky.

Povrch Ameriky se zvedá od východu na západ. Při pobřeží Atlantiku nalezneme rozsáhlé nížiny, na které navazují vnitrozemské roviny, které přechází v horská pásma, jež jsou součástí nejdelšího kontinentálního pohoří And (Kordiller). Kordillery (Andy J) jsou nejmladší částí kontinentu. I proto zde najdeme množství činných sopek a častá zemětřesení.

Širší severoamerické Kordillery se dělí na několik dílčích pohoří (nejznámější Skalnaté hory), mezi kterými se nachází náhorní plošiny a pánve. Okolní vysoké hory brání přístupu vláhy, a proto zde došlo k vytvoření pouští (Údolí smrti, Nevadská poušť), solných jezer a hlubokých kaňonů (Grand Canyon na řece Colorado).

Užší jihoamerické Andy jsou vyšší a je na nich více patrná činnost ledovců (zálivy, fjordy a ostrovy v jižní části Patagonie).


Aconcaqua

Half Dome

Atacama

Patagonie

Text k přírodním podmínkám Ameriky a vybrané pojmy v mapě

amerika_prirodni podminky.pdf

Biomy a klima Ameriky

Na podnebí Ameriky mají vliv mořské proudy (studený ochlazuje a vysušuje, teplý přináší srážky a otepluje) a nadmořská výška (ve vysokých polohách rovníkových And je příjemněji než níže, proto zde žije více lidí).

Zvláštností Karibiku a jihovýchodu SA je častý výskyt tropických bouří a z nich vznikajících hurikánů. V centrální oblasti SA pak dochází k častému vzniku tornád. Oba tyto povětrnostní extrémy přináší řadu škod.

Andy

Sekvoje

Amazonie

Tornáda

Vodstvo Ameriky

Řeky

Vodopády

Jezera

Salto Angel

Iguazu falls

Titicaca

Niagara