Amerika

Amerika je po Eurasii druhý největší kontinent. Skládá se ze Severní a Jižní Ameriky, které jsou sice spojené (či rozdělené Panamskou šíjí J), ale liší se jak přírodními podmínkami, tak i obyvatelstvem. K Severní Americe řadíme také Střední Ameriku a ostrovy v Karibském moři.

První obyvatelé přišli do Ameriky pravděpodobně přes Beringův průliv ještě v době ledové. Kolem roku 1000 n. l. se k pobřeží Ameriky dostali Vikingové a konečně r. 1492 byla „oficiálně“ objevena Amerika Kryštofem Kolumbem. Jméno Amerika však nový kontinent dostal až v r. 1507 po objeviteli Amerigu Vespucim, který jako první pochopil, že byl objeven nový kontinent.

Severní Amerika

Jižní Amerika

Reliéf Ameriky

Amerika je omývána vodami tří světových oceánů. Ostrovy jsou rozesety převážně na východním pobřeží Střední (sopečné) a Severní (pevninské ostrovy) Ameriky.

Povrch Ameriky se zvedá od východu na západ. Při pobřeží Atlantiku nalezneme rozsáhlé nížiny, na které navazují vnitrozemské roviny, které přechází v horská pásma, jež jsou součástí nejdelšího kontinentálního pohoří And (Kordiller). Kordillery (Andy J) jsou nejmladší částí kontinentu. I proto zde najdeme množství činných sopek a častá zemětřesení.

Širší severoamerické Kordillery se dělí na několik dílčích pohoří (nejznámější Skalnaté hory), mezi kterými se nachází náhorní plošiny a pánve. Okolní vysoké hory brání přístupu vláhy, a proto zde došlo k vytvoření pouští (Údolí smrti, Nevadská poušť), solných jezer a hlubokých kaňonů (Grand Canyon na řece Colorado).

Užší jihoamerické Andy jsou vyšší a je na nich více patrná činnost ledovců (zálivy, fjordy a ostrovy v jižní části Patagonie).


Aconcaqua

Half Dome

Atacama

Patagonie

Text k přírodním podmínkám Ameriky a vybrané pojmy v mapě

amerika_prirodni podminky.pdf

Biomy a klima Ameriky

 • Amerika zasahuje do všech podnebných i vegetačních pásů. Od severu k jihu tak můžeme narazit na:

 • Polární pás s mrazovou pouští – trvalé zalednění vyhovující ledním medvědům, tuleňům či velrybám. Střídá se zde polární den a noc.

 • Subpolární pás s tundrou – okolí polárního kruhu se vyznačuje krátkým létem a mrazivou dlouhou zimou. Díky absenci pohoří může chladný vzduch pronikat až hluboko do kontinentu. Proto je podnebí Hudsnova zálivu velmi drsné, ačkoli je zeměpisnou šířkou na úrovni jižního Švédska.

 • Mírný pás s tajgou, listnatými lesy a stepi – tajga zaujímá obrovské plochy Kanady a Kordiller. Nalezneme zde medvědy grizzly, vlky či losi. Jsou známé také mohutnými a vysokými stromy (sekvoj, douglaska), které zasahují do dříve rozsáhlých listnatých lesů. Tyto jsou dnes většinou vykáceny. Stepi – zde nazývané prérie – se nachází v centrální části. Většinou jsou silně zemědělsky využívány.

 • Subtropický pás a subtropické rostlinstvo – okolí Mexického zálivu a Florida. Vlhké a teplé léto. Západ vyplňují pouště náhorních plošin.

 • Tropické podnebí se savanami i tropickými lesy – oblast Karibiku.

 • Rovníkové podnebí s tropickými deštnými lesy – oblast Amazonského pralesa a jeho okolí pokrývající většinu rozlohy JA. Amazonský prales přechází v savany a stepi, které se v jižní Americe nazývají pampy.

 • Mírný jižní pás – pokrývá jih JA – Patagonii, kde se nachází studeným větrem ovlivněné pustiny.

Na podnebí Ameriky mají vliv mořské proudy (studený ochlazuje a vysušuje, teplý přináší srážky a otepluje) a nadmořská výška (ve vysokých polohách rovníkových And je příjemněji než níže, proto zde žije více lidí).

Zvláštností Karibiku a jihovýchodu SA je častý výskyt tropických bouří a z nich vznikajících hurikánů. V centrální oblasti SA pak dochází k častému vzniku tornád. Oba tyto povětrnostní extrémy přináší řadu škod.

Andy

Sekvoje

Amazonie

Tornáda

Vodstvo Ameriky

Řeky

 • Nejmohutnější řeka světa Amazonka protékajícím stejnojmenným pralesem v JA. Její mohutnost dokresluje fakt, že velké zaoceánské lodě mohou plout proti proudu až k městu Manaus.

 • Řeka Paranná v JA, která spolu s řekou Uruguay vytváří obrovské ústí La Plata.

 • Největším tokem SA je řeka Mississippi s přítokem Missouri. Významnými řekami SA jsou dále Aljašské Mackenzie a Yukon. Řeka Colorado pak vytvořila Velký kaňon a řeka Sv. Vavřince odvodňuje Velká jezera.

Vodopády

 • Úzce souvisí s tokem řeky. Nejznámějšími vodopády světa jsou Niagarské vodopády na řece Sv. Vavřince.

 • V JA nalezneme nejvyšší vodopád světa Salto Angel či mohutné vodopády Iguacú na stejnojmenné řece.

Jezera

 • Jezera nalezneme především v SA. Většina z nich byla vytvořena činností ledovců v poslední době ledové.

 • Nejznámějšími z Velkých jezer jsou: Hořejší, Huronské, Michiganské, Erijské a Ontario (také označovány jako kanadsko-americká jezera). Další z velkých jezer SA jsou Velké Medvědí či Velké Otročí jezero v Kanadě.

 • Nejvýše položeným jezerem světa a současně největším jezerem JA je jezero Titicaca v Andách. Je sopečného původu a najdeme jej ve výšce přes 3 800 m.

 • Významnou vodní stavbou je také Panamský průplav, který spojuje v nejužší části Ameriky Atlantský a Tichý oceán.

Salto Angel

Iguazu falls

Titicaca

Niagara