Kartografie

Zjednodušeně ... věda o mapách

druhy map

Stručná prezentace v Prezi představující základní dělení map postačující pro prostředí ZŠ. Seznámí vás také ve zkratce s pojmem mapa a její základní charakteristikou.

Kartografie_upraveno_pro_Ze9

Kartografie - prezentace

Jedna ze starších prezentací. Podrobně jsou v ní např. vysvětleny základní kartografická zobrazení, zeměpisné souřadnice či mapový obsah.

Vznik mapy - ve stručnosti :-)

  • V dřívějších dobách byly mapy kresleny ručně. V současné době je využívána počítačová technologie – především aplikace a software označován jako GIS.

  • Dnešní mapy vznikají především překreslením leteckých či družicových snímků v kartografických programech = GIS. Podrobnější prvky mapy (např. plány) jsou zakresleny na základě přesných geodetických měření přímo v místě mapování.

  • Prvky mapy, které na snímku nevidíme (př. ropovod, metro aj.) se musí taktéž zaměřit ze země pomocí geodetického (česky zeměměřického) měření.

  • Některé mapy také mohou vzniknout odvozením (překreslením a úpravou) starších map. Často je to základ pro novou mapu, do které vstupují nové prvky z geodetického měření, leteckého snímkování a práce (tzv. mapování) v terénu.


Pracovní listy k tématu Mapa / Kartografie

pracovni_list_mapa_eu_ze_6_04.pdf
Pracovní list mapa_nutno použít i mapa_definice_puzzle.pdf
Mapa_definice_puzzle.pdf