Obyvatelstvo Afriky

Obyvatelstvo Afriky

· Obyvatelstvo Afriky je díky přírodním podmínkám rozmístěno velmi nerovnoměrně. Nalezneme zde místa s hustým zalidněním (pobřeží, okolí velkých řek) i místa neobydlené (převážně pouště a vysoká pohoří).

· Počet obyvatel roste v Africe nejrychleji na světě. Vysoká je však i nadále kojenecká úmrtnost a počet dětí na jednu ženu - především v subsaharské Africe.

· Velmi tradiční je africká rodina a život na vesnicích. V poslední době se obyvatelstvo postupně stěhuje do měst za vidinou práce a vyšším výdělkem. Často však končí v chudinských čtvrtích tzv. slumech - ty největší najdeme v Nairobi, Kinshase či Lagosu..

· V Africe převažuje velmi pestré složení obyvatelstva. Nejvíce je zastoupena negroidní (černá) rasa, která je rozmístěna především na jih od Sahary. Europoidní (bílá) rasa obývá sever Afriky (Arabové) a částečně i území bývalých kolonií (JAR).

· Vliv kolonializmu v Africe poznáme podle jednotlivých jazyků. V řadě států je úředním jazykem angličtina, francouzština. Na severu je častá arabština. Významným zástupcem domorodých jazyků je svahilština.

· Náboženství je rozděleno do tří velkých skupin.

o Islám na severu.

o Křesťanství v bývalých koloniích.

o Animistické (víra v duchy předků, zvířat, neživých předmětů …) v domorodých kmenech.


Hospodářství Afriky

  • Hospodářství řadíme Afriku na konec žebříčku vyspělosti. V Africe převažují země tzv. rozvojové. K nejvyspělejším zemí z pohledu ekonomiky řadíme JAR (Jihoafrická republika), Egypt, Tunisko či Maroko. U většiny zemí je hlavním tahounem ekonomiky zemědělství (pěstování olejnin, kakaa, koření, tropických plodin …) a těžba nerostných surovin (ropa, barevné kovy, zlato, drahokamy) – často zastaralým způsobem pouze ruční prací.

  • Problémem Afriky je vysoká negramotnost, hlad a vysoká míra rozšíření nejrůznějších nemocí (AIDS, malárie, ebola, malomocenství).

  • Přínosem do budoucna je snaha o demokracii na úkor diktatury v jednotlivých státech a pomoc mezinárodního společenství (OSN) s nejpalčivějšími problémy.

Lákadlem a nemalým přínosem pro státní rozpočty je turistický ruch. Především se jedná o přírodní cíle - deštný prales, hory, safari, savany, pouštní duny, řeky a vodopády aj. a dávnou historii - Egypt, Tunis, Maroko. Turisty láká také zažít život mezi domorodými kmeny - Masajové, Pygmejové a další.

Slum Kibera


Těžba diamantů


Safari