Asie

Poloha, rozloha, hranice

Příroda Asie - pojmová mapa

S některými z nich se budeme pravidelně potkávat. Další jsou zajímavé a některé i důležité např. pro mezinárodní námořní dopravu.

pojmy asie.pdf

Reliéf asie

V Asii převažují vysočiny (území nad 200 m nad mořem). Nachází se zde také všech 14 vrcholů světa nad 8 000 m.

Leží zde také nejvyšší hora – Mt. Everest (8848 m n. m.).

Mezi velká pohoří pak můžeme dále řadit Karákoram, Pamír a Hindúkuš.

Nejvyšší sopkou Asie je Ključevskaja (4 750 m n. m.) na Kamčatském poloostrově.

Velké nížiny se rozprostírají na Sibiři, při pobřeží oceánů a podél velkých řek.

Nejnižším místem je hladina Mrtvého moře.

podnebí asie

Velmi různorodé.

Podnebí je určováno zeměpisnou šířkou a vzdáleností od oceánu.

Zasahují sem všechny klimatické pásy severní polokoule. Rozsáhlé horské oblasti mají specifické vysokohorské klima.

Nejsevernější, arktický pás, je chladný s nízkými srážkami. Severní mírný pás s vysokými teplotními rozdíly v létě a zimě. Subtropický pás kolem obratníku Raka – teplý, suchý. Tropický pás – výrazně ovlivňován monzuny.

Monzun – pravidelné větry směřující v letním období z oceánu nad pevninu (přináší srážky), v zimním pak z pevniny k oceánu (suché období). Letní monzuny jsou často doprovázeny záplavami.

Mezi tropickým a subtropickým podnebným pásem se často vyskytují tropické cyklony – tajfuny. Vysoká rychlost a rotace mají ničivý účinek.

vodstvo asie

Asie je omývána vodami všech oceánů (kromě Jižního ledového). Přístup k moři je velkou výhodou z hlediska hospodářství. Pobřežní pásma a okolí řek jsou také hustě zalidněné oblasti Asie.

Říční síť

o   Nejvodnější a nejdelší řekou je Chang Jiang protékající Čínou a ústící do Tichého oceánu. Sem také ústí další veletoky: Huang He, Amur a Mekong.

o   Do Severního ledového oceánu pak ústí sibiřské veletoky Ob, Jenisej a Lena.

o   Do Indického oceánu se vlévá Ganga s Brahmaputrou, Indus, Eufrat a Tigris.

o   Řeky mají velmi často posvátný charakter – Ganga je přímo svatou řeku pro hinduistické náboženství.

o   Převážně řeky v Číně jsou využívány jako zdroj energie (vodní elektrárny), všechny pak slouží k dopravě ať již osob či zboží.

Jezera

o   Řada jezer drží v Asii světová prvenství:

Moře

o   Mezi kontinentem a samotným oceánem se nachází rozhraní v podobě okrajových moří či zálivů.

o   Největším zálivem je Bengálský, dále můžeme jmenovat známý Perský záliv či Thajský.

o   Okrajová moře pak mají různé charakteristiky – od studených a občasně zamrzajících (Karské moře, Moře Laptěvů, Beringovo moře) přes vnitřní moře (mezi kontinentem a ostrovy) – Ochotské, Japonské, Žluté, Jihočínské až po moře ryze tropická (Arabské, Andamanské, Jávská aj.).

o   Úzká a protáhlá území mezi kontinentem a ostrovem zabírají průlivy (Beringův, Taiwanský, Korejský aj.)

o   Moře jsou často využívána jako zdroj potravy – rybolov. Nalezneme zde také ložiska nerostných surovin.

o   V blízkosti východních ostrovů se nachází hluboké oceánské příkopy ležící na hranicích litosférických desek.

o   I moře je v současné době silně znečišťováno a devastováno.

Přírodní krajiny Asie

V Asii se rozkládají všechny vegetační oblasti světa – od severu jsou to:

Pro zemědělství se nejvíce uplatňuje oblast stepí a smíšených lesů.

Nejcennější přírodní krajiny jsou vyhlašovány národními parky.

Asie je domovem řady endemických druhů rostlin i živočichů, asi nejznámějším endemitem je panda.

Řada plodin pěstovaných či dovážených k nám je právě z Asie (pšenice, ječmen, luštěniny, česnek, cibule, jabloň, švestka, čajovník aj.)

Zápis z tématu a testy k procvičení

Asie_komplet FG.pdf