Svět / Lidstvo

Lidstvo na Zemi - základní fakta

Téměř 7,8 miliard lidí na světě.

Nerovnoměrné rozmístění lidí na zemi - viz jakákoliv mapa hustoty obyvatelstva.

  • Osídlení hodnotíme podle hustota obyvatelstva (počet ob. / km2)

Důležité pojmy:

   • Ekumena – místo, kde lidé žijí - dnes přibližně 40 % povrchu souše (cca. 64 mil km2).

   • Anekumena - místo, kde lidé trvale nežijí.


Odlišnosti lidské populace

o Biologické – rasy, pohlaví, věk

   • Rasy – europoidní (bílá), mongoloidní (žlutá), ekvatoriální (černá, dříve negroidní) – pod ní spadá i australoidní

   • Míšenci: mulat (Č+B), zambo (Ž+Č), mestic (Ž+B)

o Jazykové

   • Nejrozšířenější jazyky: čínština, španělština, angličtina, hindština, portugalština

o Náboženské

   • Nejrozšířenější náboženství: křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus jako filosofický směr, tradiční čínská náboženství, …

o Odlišnosti ve vzdělanosti (gramotní vs. negramotní), v zaměstnání ...