Oceány a moře

Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je složen z moří, zálivů a veškeré vodní masy. Voda v oceánech je slaná. Průměrná salinita (slanost) je 35 ‰. světový oceán je významným činitelem při tvorbě a regulaci světového klimatu. I proto je na něj upřena pozornost v souvislosti s oteplováním naší planety. Má také zásadní vliv na biosféru a život na Zemi. Fytoplankton v oceánu je zdrojem až 50 % kyslíku na naší planetě.

Studiem oceánů a moří se zabývá oceánografie.

Jak hluboký je oceán 1

Jak hluboký je oceán 2

Osamělé hlubiny

... aneb Jak hluboký je oceán 3 :-)

Oceán a pojmy

 • Moře - je okrajovou částí oceánu. Dělíme je na okrajová - volně spojená s oceánem, a vnitřní - od oceánů či dalších moří oddělena průlivy (úžinou).

 • Záliv - část oceánu, moře vnikající do pevniny. Jsou-li ledovcového původu označujeme je jako fjordy (Norsko, Chile).

 • Průliv - přirozeně vytvořená úžina mezi dvěma moři či mořem a oceánem. Různá šíře i délka - Gibraltarský, Bospor, Beringův, Drakeův apod.

 • Průplav - uměle (lidmi) vytvořená úžina, spojnice mezi dvěma moři, oceány - Suezský (již od r. 1869), Panamský, Korintský atd.

 • Ostrov a poloostrov - pevnina zcela / zčásti obklopena mořem.

 • Oceánské proudy - teplé a studené "obrovské řeky" zajišťující cirkulaci vody ve světovém oceánu.

 • Vlnění - mořské vlny vznikající na základě cirkulace atmosféry (větru). U pobřeží má také na vznik a velikost vln velký vliv tvar mořského dna.

 • Příliv a odliv - nebo také slapové jevy či dmutí hydrosféry. Jsou způsobeny gravitačním působením Měsíce a částečně také Slunce. V extrémních případech je rozdíl mezi přílivem a odlivem více jak 15 m (Mont Saint-Michel, záliv Fundy aj.)

Oceánské proudy

Panamský průplav

Suezský průplav

Fjordy

Hranice v oceánech a mořích?

 • Teritoriální vody - 12 námořních mil

 • Přidružená zóna - 24 námořních mil

 • Výhradní ekonomická zóna (EEZ) - 200 námořních mil - zákonná pravomoc daného státu na nerostné suroviny, rybolov, ochranu před znečištěním.

 • 37 % světového oceánu leží do vzdálenosti 200 námořních mil od pevniny.