Litosféra

Litosféra

Pevný obal Země

Pevný obal naší planety tvoří systém tzv. litosférických desek (někdy také zemské desky) - 7 velkých a 12 malých desek. Litosféra je nejen zemská kůra, ale také část svrchního zemského pláště. Tloušťka litosféry je nejčastěji mezi 70 až 100 km. Jednotlivé desky se dělí na pevninské (včetně jejich částí pod hladinou oceánu) a oceánské (s řadou ostrovů - většinou sopečných či korálových).

Pohyb polotekuté části naší Země, po které se pohybují jednotlivé litosférické desky můžeme přirovnat ke vroucí vodě, kde uprostřed vystupuje proud té nejvřelejší vody a na krajích nádoby naopak sestupuje dolů ke dnu. Zdrojem tepla pro naši zemi je zemské jádro.

Pohyb polotekuté části pláště je několik cm za rok. Proto i rychlost pohybu zemských desek se rovná několika cm za rok.

Mapa litosférických desek včetně směrů jejich pohybů

Vznik a zánik litosférických desek

Litosférické desky vznikají ve středooceánských hřbetech. Zde dochází k vyvěrání polotekuté hmoty zemského pláště na povrch a jeho tuhnutí. Vzniká nová zemská kůra a oddalují se zemské desky.

Po několika milionech let putování zemská deska zaniká v hlubokomořských příkopech. Zde se jedna litosférická deska podsouvá pod druhou a vlivem ohřívání se opět stává polotekutou. V některých případech se ještě puklinami v zemské kůře dostává na povrch a zapříčiňuje vznik sopek. Ve většině případů však klesá hlouběji do nitra Země a zapojuje se znovu do koloběhu zemského pláště.


Vznik pohoří

Původ všech pohoří spočívá v pohybu litosférických desek. Síly, které s těmito deskami hýbou z nitra Země a my jim říkáme vnitřní geologické síly (cizím slovem endogenní).

Hory a pohoří vznikají při srážce dvou (či více) litosférických desek.

Na vyzdvižené hory působí vnější geologické síly (exogenní), které způsobují narušení horniny a její postupné odlamování. Tento proces nazýváme zvětrávání (eroze). Zvětráváním může dojít i k úplnému zarovnání hory do roviny. Zvětrávání má také za následek vznik bizardních tvarů přírody (skalní hřiby, brány, sloupy, jeskyně).

Mezi vnější geologické síly řadíme: mráz, sluneční záření (teplo), vodu, vítr, rostliny a živočichy a v poslední době i působení člověka.


Sopky, Zemětřesení

pracovni_list_vznik_pohori_a_ostrovu.pdf

Vznik pohoří a ostrovů

Pracovní list, vhodné vyplňovat s učebnicí.

Vznik ostrovů

Ostrovy pokrývají velmi nerovnoměrně všechny oceány. Můžeme nalézt jak ostrovy velmi malé (sotva bychom si na ně stouply), tak i ostrovy několikanásobně větší než ČR, včetně největšího Grónska.

Ostrovy dělíme do několika skupin podle jejich vzniku:

Život na ostrovech má svůj specifický rytmus a je bezprostředně svázán s mořem. V současné době se na většině menších ostrovů daří turistickému ruchu.


Zvětrávání

Super video z praktickými ukázkami z naší přírody. 👍

Atol

Lava song

Co jiného na oddech :-)