Hydrosféra

Vodní obal Země

Hydrosféra je tzv. vodním obalem Země. Zabírá veškerou vodu na naší planetě a to ve všech skupenstvích - pevném (ledovce), kapalném (slanou i sladkou) a plynném (vodní pára).

Vodní plocha zabírá 71 % povrchu Země. 97 % je voda slaná a pouze 3 % je voda sladká ... většina je však obsažena v pevninských ledovcích Antarktidy a Grónska. Budeme-li hledat největší zásobárnu sladké vody v kapalné podobě, musíme se vypravit k Bajkalskému jezeru. 

Kde najdeme na Zemi vodu?

o   Oceány – původní oblasti vzniku života před 4 mld. let.

o   Vodní pára – voda v atmosféře. Do atmosféry se dostala vypařením ze zemského povrchu. Zde může kondenzovat a vytvářet déšť. Pomocí větru se také přesouvá i několik tisíc km.

o   Podpovrchová voda – voda vsáklá pod zemský povrch. Pod povrchem se voda také pohybuje, též může vytvářet podzemní řeky. Podpovrchová voda bývá často obohacena o různé minerály – říkáme jí kyselka (minerálka). Ve vulkanicky aktivních oblastech se setkáme s gejzíry - vývěry vařící vody na povrch. 

o   Půdní voda – voda vsáklá do svrchní vrstvy zemské kůry – půdy.

o   Ledovce – největší zásobárny sladké vody na Zemi. Voda je v nich uchována v pevném skupenství. Největší zásobu sladké vody tak máme v pevninských ledovcích Antarktidy a Grónska, 

o   Jezera a řeky – nepatrné množství sladké vody využívané lidmi.

Koloběh vody v přírodě

Voda je v přírodě neustále v pohybu. Ten můžeme pozorovat jak nad pevninou, tak nad oceánem či přímo mezi nimi. Rozlišujeme tedy dva základní typy koloběhu (oběhu) vody v přírodě:

o   Velký – výměna vody mezi oceánem a pevninou.

o   Malý – výměna vody buďto jen nad oceánem, či jen nad pevninou.


Od pramene k ústí řeky Pád

Nejen Tsunami tvoří velké vlny

Není příliv jako příliv

Jeden den v Suezu

Vodní tok a pojmy