Krajinné sféry

Krajinné sféry

Naše Země je prozatím jediné vesmírné těleso, na kterém existuje život. Stavba takovéhoto tělesa je nesmírně složitá. I proto se naší Zemí zabývá velké množství vědních oborů. My se podobně jako vědci budeme naší Zemí zabývat také. Nejprve nahlédneme podobně jako geologové do jejího nitra a posléze se podíváme spolu s dalšími vědci na jednotlivé krajinné (zemské, přírodní) sféry Země: 

Litosféru, Hydrosféru, Atmosféru, Pedosféru a Biosféru.

Zajímavé je, že ve většina zahraničních zdrojů zahrnuje pedosféru jako sféru, která vzniká interakcí všech ostatních a ve výčtu těch hlavních ji tedy nenajdeme.

Vniřní stavba země

K lepší představě vnitřní stavby Země si můžeme představit rozříznuté vajíčko. Od povrchu vidíme tenkou skořápku, bílek a uprostřed žloutek. Podobně je tomu i se Zemí. Na povrchu nalezneme tenkou zemskou kůru, pod ní zemský plášť  a v centru naší planety zemské jádro. 


Zemská kůra

Je nejtenčím obalem Země. Pod oceány je její tloušťka kolem 6 km, pod pevninou mezi 30 – 40 km. Největší tloušťka je pod vysokými horami.

Zemská kůra je tvořena horninami, které známe z povrchu země (žula, čedič).

 

Zemský plášť

Skládá se ze dvou částí. Svrchní je stejně pevná jako zemská kůra a dohromady vytváří pevný obal země – litosféru. Pod litosférou nalezneme polotekutý plášť, vzniklý obrovským tlakem.

Litosféra je díky neustálým tlakům zemského nitra rozpraskaná na jednotlivé litosférické desky, které jsou v neustálém pohybu. Tyto leží právě na polotekutém zemském plášti.

 

Zemské jádro

Dělí se na dvě části. Svrchní (vnější) – polotekuté a vnitřní – pevné. Jádro je velice těžké a je téměř celé tvořeno z kovů (železo, kobalt, nikl).

 

To, že Země má ve svém nitru tekuté a polotekuté části, zjišťujeme při sopečné činnosti, kdy ze země vytéká magma v podobě lávových proudů. Dalším důkazem o neustálé aktivitě zemského nitra je neustálý pohyb litosférických desek. A pak tu máme geologii a její průzkumné metody (vlnění / chvění, ultrazvuk, radar aj.), které dokáží celkem jistě ukázat, jak to pod naším povrchem vypadá a co zde můžeme najít.

Ze6 - Litosféra - zápis a pracovní list.pdf

Zápis i s malým PL

Vnitřní stavba země

Doporučuji zesílit ... chyby začátečníka.