Planeta Země

Planeta Země

Úvodní prezentace k tématu Planeta Země. Popisuje její základní charakteristiku - základní údaje, postavení ve vesmíru, tvar a pohyby včetně jejich důsledků.

Tvar planety Země

Naše planeta Země má přibližně tvar koule. Je mírně zploštělá na pólech, takže opravdu dokonalou koulí není. Její nejznámější poloměr – 6 378 km je vzdáleností od rovníku do středu Země (rovníkový poloměr), kdežto od pólu do středu země je to 6 357 km, tedy o něco méně. Zploštění je jedním z důsledků rotace Země. Kolem rovníku dokola (tedy obvod Země) je to 40 075 km.

Povrch naší planety je velmi členitý (od vysokých hor - Mt. Everest 8848 m až po hlubokomořské příkopy - Mariánský příkop 11034 m). Dvě třetiny plochy zabírají oceány, zbytek náleží pevnině. Zmenšeným modelem Země je glóbus.

Jako fyzikální model (např. pro odečet nadmořské výšky) se užívá matematicky a fyzikálně definovaného tělesa označovaného jako geoid.

 

Důkazy o kulatosti Země byly podány již ve starověkém Řecku – „připlouvající loď, stín Země při zatmění Měsíce“. Posledním důkazem jsou fotografie Země z vesmíru z moderní doby.


Kontinenty a oceány

Krátké video s rozdělením kontinentů a oceánů na naší planetě. 

Jak téma ovládáte si můžete hned vyzkoušet v testu níže.