Zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice

Zeměpisná síť

Výukové video s tématem zeměpisné sítě. Pro snazší pochopení a osvojení si nových vědomostí doporučuji si nakreslit vlastní nákres.

Zeměpisné souřadnice

Navazující video na téma zeměpisné sítě. Opět doporučuji si nakreslit dostatečně velký obrázek a vše si samostatně vyzkoušet zakreslit.

V psané podobě ...

Zeměpisná síť

 • tvořena soustavou poledníků a rovnoběžek,

  • myšlené čáry na zemském povrchu navzájem na sebe kolmé,

  • hodnoty poledníků a rovnoběžek jsou udávány ve stupních (proč ve stupních vysvětluje video výše).

  • poledníky a rovnoběžky jsou na sebe navzájem kolmé.

Poledníky

 • myšlené čáry spojující místa, na kterých je ve stejný okamžik poledne,

 • jinak též nejkratší spojnice severního a jižního pólu.

 • Hlavním poledníkem byl v roce 1884 ustanoven poledník Greenwichský (prochází stejnojmennou hvězdárnou v Londýně) a od něj je odvozována zeměpisná délka:

  • východní zeměpisná délka - hodnoty jednotlivých poledníků 0° až 180°

  • západní zeměpisná délka - hodnoty 0°až -180°.

 • Hlavní poledník rozděluje planetu na východní a západní polokouli.

Rovnoběžky

 • myšlené čáry spojující místa stejně vzdálená od hlavní rovnoběžky,

 • rovnoběžky jsou soustřednými kružnicemi mající středy v ose naší planety.

 • Hlavní rovnoběžkou je rovník - nejdelší možná kružnice opsaná zemskému povrchu - rozděluje planetu na severní a jižní polokouli . Směrem k pólům se rovnoběžky zkracují.

 • Od rovníku je určována zeměpisná šířka:

  • severní zeměpisná šířka - hodnoty rovnoběžek od 0°do 90°,

  • jižní zeměpisná šířka - hodnoty od 0°do -90°.


O zeměpisných souřadnicích

Proč jsou pro nás důležité a k čemu nám vlastně jsou ...

Pro milovníky angličtiny

Geographical coordinates - Latitude and Longitude