Západní Evropa

Západní Evropa

Patří mezi hustě osídlené oblasti Evropy. Všechny země patří k hospodářsky nejvyspělejším na světě (hlavní roli mají služby a průmysl), jsou členy EU (od 1. 2. 2020 ovšem bez Velké Británie), která se v této oblasti začala formovat. Podnebí převládá vlhké oceánské (s výjimkou centrální a jihu Francie) s dostatkem srážek po celý rok.

 244 tis. km2 velké souostroví s přírodními krásami Skotské vysočiny, ledovcových jezer (Loch Ness), Hebridských či Orknejských ostrovů či doverských bílých útesů. 

Tradiční konstituční monarchie je spravována králem Karlem III., ten se "stará" o více jak 66 mil. ob. Hlavním politickým představitelem je premiér. 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jak zní oficiální název se skládá ze čtyř historických zemí: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko (které leží na ostrově Irsko).

Angličtina se jako úřední jazyk díky koloniální historii Velké Británie rozšířila do celého světa a je tak nejpoužívanějším jazykem na Zemi. Británie je multikulturní zemí s početnými menšinami. Většinové protestantské náboženství doplňují muslimové (2,5 mil ob.) či hinduisté (1 mil), téměř půl milionu obyvatel se hlásí k židovské víře.

Hospodářství je založeno především na službách (bankovnictví - více jak 500 bank sídlí v Londýně a dělá z něj jedno z nejdůležitějších finančních center světa), známé firmy jsou Vodafone, Tesco či British Airways). V průmyslové výrobě známe těžební firmy BP či Shell, automobilky Rolls Royce, Aston Martin či Bentley.

Turisty lákají nádherné kulturní památky spjaté s historií VB (hrady v Edinburghu, Yorku), rodiště Shakespeara ve Stradfordu, či univerzitní Oxford a Cambridge).  Zapomenout nesmíme na Stonehenge či Hadriánův val.

Největším lákadlem je ovšem Londýn – hlavní město, s památkami jako je Big Ben, Tower, Tower Bridge, Buckinghamským palácem či parkem Hyde a zámkem ve Windsoru. Sportem posedlí turisté obdivují dvorce Wimbledonu či stadion ve Wembley.

Významnými městy jsou také Liverpool (Beatles), Manchester, Leeds, Birmingham, Glasgow aj.

Velká Británie je členem NATO a stálým členem Rady bezpečnosti OSN.

Mezi známé Brity řadíme Newtona, Faradaye, Darwina, autora Pána Prstenů J. R. R. Tolkiena, Williama Shakespeara, Charlieho Chaplina či skupiny Beatles, Rolling Stones nebo Queen.

Téměř 560 tis. km2 a 60 mil. obyvatel dělá Francii jednou z nejvýznamnějších zemí Evropy. Francie je také jedna z nejnavštěvovanějších zemí na celém světě a především největší producent vína.

Francie je poloprezidenstkou republikou, má významný vliv na politické dění ve světě a především v EU. Je členem G8 a také stálým členem Rady bezpečnosti OSN. V minulosti byla koloniální mocností - patřil k ní kanadský Quebec či tzv. francouzská Indočína v Jihovýchodní Asii. I dnes k Francii náleží celá řada zámořských území - Mauricius, Reunion či Giadeloupe. Na evropském kontinentu je součástí Francie také ostrov Korsika. Přes 40 % Francouzů má předky v některé z bývalých kolonií.

Většina obyvatel se soustředí v centrální a severní části regionu (zde se také ve velkým těží nerostné suroviny), který je také hospodářsky významnějším. Jih země je více zemědělský včetně pěstování světově proslulého vína či levandule.

Známé francouzské firmy - Airbus, Citroen, Peugeot, Renault, Michelin, Vichy, Garnier, L´Oreal, Dior, Chanel, AXA či operátor Orange. 

Hlavní město Paříž doplňují přístavy Marseille či Le Havre, Lyon a Toulouse, Nice, Bordeaux nebo Štrasburk se sídlem evropského parlamentu.

Můžeme říci, že příroda Francii nadělila – nádherné scenérie veletoků (Loira se zámky, Seina s Paříží, Garona s horskými bystřinami), drsné podnebí Bretagne, sopečné Francouzské středohoří, nádherné pláže Azurového pobřeží a vysoké vrcholky Alp, či hornatá Korsika. To vše využívají milióny turistů ročně.

Hlavním městem i turistickým centrem je Paříž s Eiffelovkou, Louvrem, zámkem ve Versailles či tenisovými dvorci Roland Garos a nejstarší univerzitou v Evropě Sorbonou.

Cenné památky najdeme v Avignonu, Carcassone, Orleans, Rouen či v Lourdech. Významnými městy jsou dále Lyon, Nice, Cannes, Marseille či letovisko St. Tropes.


Parlamentní republika (od r. 1921). Leží na stejnojmenném ostrově s nádhernými útesy. Reliéf ostrova je pahorkatinný s častými mokřady.

Obyvatelé - Irové jsou povětšinou katolíky (Severní Irové - protestanti). Hlavním městem je Dublin, významným městem je historický Cork. 

Hospodářsky Irsko rozkvetlo po vstupu do EU příchodem celé řady mezinárodních společností - dnes patří mezi špičku ve velikosti HDP na jednoho obyvatele.

Ve světě je známé tradičními tanci, irskou whisky (Jameson), pivem Guinness či kapelou U2.

Vlámsko, Valonsko a Brusel ... tři regiony Belgie. V nich žijí dvě velké skupiny obyvatel - Valoni (katolíci hovořící francouzsky) a Vlámové (protestanté, hovoří vlámštinou = nizozemština). 

Brusel jako sídlo Evropské unie nabízí také spoustu zajímavých turistických míst (Atomium, Grand-Place aj.). Další města - Antverpy, Gent či Bruggy.

Tradiční je belgická čokoláda, vafle a pivo - Stella Artois. V průmyslu dominuje farmacie.

Belgie je monarchií.

Nížinatá země (třetina území pod hladinou moře). Země polderů, sýrů a tulipánů. Ráj cyklistů a bruslařů.

Nesprávně je nazýváno Holandsko = část území Nizozemska.

Velký význam má říční doprava s bohatou sítí kanálů. Ty najdeme i v hlavním městě Amsterodamu, přístavním Rotterdamu a v mnoha dalších. Pro nás je známé město Naarden - hrob Jana Ámose Komenského. Politický význam má město Haag či Maastricht.

Svět zná Rembranta, van Gogha či Annu Frankovou a její Deník.

Z firem známe Ahold či Makro, Philips, Univeler nebo pivovar Heineken.

Nizozemsko je monarchií.

Velkovévodství (monarchie). Rod Lucemburků je spjat s dějinami České republiky.

Hlavní město Lucemburk je sídlem Soudního dvora EU a celé řady světových bank.

Lucemburčané mají tři úřední jazyky - lucemburštinu, francouzštinu a němčinu. 

Zvláštností je početná komunita Portugalců, kteří sem přišli jako levná pracovní síla pro hutnictví.

Průmysl je založen na těžbě kvalitní železné rudy a následném zpracování. Sídlo zde má firma Arcelor Mittal.

TGV

Airbus A380

Wembley

Alpy

Fotbal

The Beatles