Střední Evropa

Střední Evropa

Střední Evropa

Region centrální Evropy. Země s bohatou historií nacházející se na křižovatkách obchodních cest.

Region je na jihu ohraničen Alpami, ze severu pak Severním a Baltským mořem. Západní a východní hranicí jsou pak vlastní hranice se sousedními zeměmi.