Severní Evropa

Severní Evropa

K zemím severní Evropy řadíme státy Skandinávského poloostrova – Norsko, Švédsko, východně ležící Finsko ostrovní Island a Dánsko rozkládající se na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech.

Přírodní podmínky

Oblast leží v severní části mírného pásu na rozhraní oceánského a vnitrozemského podnebí. Sever Norska a Island zasahuje do subpolárního podnebného pásu. Drsné klima zmírňuje Severoatlantský teplý mořský proud.

Hospodářství a obyvatelstvo

Země celého regionu jsou hospodářsky vyspělé s vysokou životní úrovní obyvatel. Obyvatelstvo hovoří germánskými a ugrofinskými jazyky (finština). Sever regionu obývají Laponci (Inuité) hovořící také ugrofinským jazykem. Většina obyvatel se hlásí k protestantské církvi.

Díky nedotčené přírodě jsou jednotlivé země vyhledávaným turistickým cílem.

 


Země fjordů a tisíce ostrovů. Na mimořádně členité pobřeží navazuje Skandinávské pohoří, které prochází od severu k jihu podél celé hranice se sousedním Švédskem. V okolí Osla se nachází úzká pobřežní nížina.

Norsko je vyspělým státem. Význam má těžba ropy a plynu ze Severního moře. Prudké řeky jsou využity v hydroelektrárnách k výrobě čisté energie. Levná energie se využívá v hutnictví, chemickém, dřevozpracujícím a strojírenském průmyslu. Známou firmou je Madshus.

Kromě tradičního chovu zvířat jsou chováni i sobi. Výnosný je rybolov a těžba dřeva.

Norsko je monarchie.

Největší severská země. Západ pokrývá Skandinávské pohoří, dále zde nalezneme pahorkatiny pokryté hustým jehličnatým lesem. Působením ledovců vznikla na jihu země velká ledovcová jezera (Vänern, Vättern).

Většina obyvatel žije na jihu země. Švédsko patří mezi hospodářsky nejvyspělejší země Evropy. Využívají své přírodní bohatství. Na těžbu dřeva navazuje dřevozpracující průmysl a nábytkářství (IKEA), na těžbu železné rudy kvalitní hutnictví (švédská ocel), kvalitní je dopravní strojírenství (Volvo, Scania, SAAB). Další známé firmy jsou Oriflame, H&M.

Švédsko je monarchie.


Země tisíce jezer leží mezi Botnickým a Finským zálivem. Povrch země je převážně nížinatý přetvořený působením ledovcem. Většinu území zabírá Finská jezerní plošina s velkým množstvím jezer.

Povrch Finska je ze ¾ pokryt lesy. Základem průmyslu je těžba dřeva a dřevozpracující průmysl, většina dřeva se vyváží. Důležitá je výroba papíru. Stejně jako ve Švédsku i zde se těží železná ruda a ní navazuje hutnictví. Ve strojírenství se prezentuje firma Nokia.

Finsko je republikou. 

Ostrovní země ohně a ledu. Leží na rozhraní litosférických desek, z čehož pramení častá sopečná činnost. Energie je získávána z krátkých a prudkých řek odvádějící vodu z ledovce a z geotermálních pramenů. Většina obyvatel žije na jihozápadě země.

Nejdůležitějším odvětvím hospodářství je rybolov a zpracování ryb. Zajímavostí je, že Island nemá žádnou železnici a geotermální prameny vytápí, kromě všech domů, také např. některé chodníky :-)


Dánsko je nejmenším státem regionu. Patří k němu také Faerské ostrovy a největší ostrov světa Grónsko.

Dánsko je vyspělou zemí s vysoce rozvinutým zemědělstvím s orientací na chov. Pěstuje se obilí a zelenina, důležitý je rybolov. Průmysl je orientován na potravinářství a zpracování ropy získávané ze Severního moře.

Dánsko je monarchie.


Plány norského stavitelství

Volvo

Polární záře

Laponsko