Jižní Evropa

Jižní Evropa

Region Evropy ležící na třech poloostrovech - Pyrenejský, Apeninský a Balkánský - a celé řadě ostrovů ve Středozemním moři i Atlantském oceánu.

Historicky se jedná o velmi významný region - antické Řecko a především Řím zanechaly v celém regionu nesmazatelné stopy. Řím je historickým i náboženským centrem nejen Evropy.

Přírodní podmínky

Většina území leží v subtropickém podnebném pásu, sever Itálie zasahuje do mírného. Klimatické rozdíly způsobují vysoká pohoří (Dolomity, Pyreneje, Sierra Nevada či Apeniny) Regionu vévodí nejvyšší hora Evropy Mt. Blanc na hranici Itálie a Francie. Významné jsou italské sopky - Etna, Vesuv, Stromboli. Z významných řek můžeme zmínit Pád, Ebro, Tejo.

Množství srážek na většině území je odpovídající podnebnému pásu - tedy mírné v zimě a velmi slabé (s občasnými bouřkami) v letním období.

Vegetačně zde najdeme subtropické rostlinstvo = vegetaci středomořského typu (citrusy, olivy, fíky ...), daří se vinné révě, dalšímu ovoci či zelenině.

Obyvatelstvo a hospodářství

Obyvatelé jsou především europoidní rasy. Vzhledem k jižní poloze regionu můžeme pozorovat typické rysy jižní národů - tmavší pleť, černé vlasy, tmavé zabarvení očí. Ve všech zemích je patrný historický vliv křesťanství - katolictví (římskokatoličtí, v Řecku řeckokatolická větev).  Lidé zde hovoří především románskými jazyky, výjimkou je Malta, kde se hovoří anglicky. 

Nejvyspělejší zemí regionu je Itálie (mimochodem také člen G7) - především sever země (Turín, Milán, Pádská nížina) je ekonomickým tahounem celého státu i Jižní Evropy. Region je orientován na intenzivní zemědělství - ovoce, zelenina, kukuřice, chov skotu. Průmyslově dominuje hutnictví a především strojírenství - automobilový průmysl ve Španělsku či Itálii. Tradici má výroba oděvů a obuvi především v Itálii.

Středomoří je také nejnavštěvovanější turistickou destinací Evropy. 

Stát Pyrenejského poloostrova ze severu ohraničen stejnojemnným pohořím je největším státem regionu (více jak 500 tis km²). Mimo pevninskou část je jeho součástí Baleárské souoostroví, Kanárské ostrovy nebo zámořské území Ceuta a Melilla na Africkém kontinentu.


Nejvyšším vrcholem převážně hornatého státu je Pico de Teide (3718 m) na Kanárských ostrovech, na pevnině pak dominuje Mulhacén v pohoří Siera Nevada. Podnebí Španělska je převážně subtropické, v centrální části se značným kontinentálním působením (velmi horká a suchá léta). Významými toky jsou Ebro či Guadalquivir. Téměř polovinu území vyplňuje náhorná plošina znaná Meseta.


Zajímavým fenoménem je Gibraltarský poloostrov se stejnojmenným koloniálním územím Spojeného království. Ve volné přírodě zde žijí makakové, jediný druh volně žijících opic v Evropě.


Téměř 50 mil Španělů používá španělštinu jako úřední jazyk. V zemi se však vyskytuje celá řada národnostních menšin se svým vlastním jazykem - Katalánsko, Baskitsko, Galicie. V těchto regionech také dochází k pokusům o, alespoň částečné, odtržení od vlády v Madridu a svou autonomii. V minulosti byla známá baskická organizace ETA - terorostická organizace, která chtěla samostatnost regionu s centrem v městě Bilbao.


Kromě hlavního města Madridu a centra Katalánska Barcelony (katedrála Sagrada Familia) je známá Valencie, Sevilla, Granada, Toledo případně galicijské Vigo nebo turisticky atraktivní Santiago de Compostela. Kromě celé řady památek sahající do doby Říma či nadvlády Arabů je pro Španělsko typická kuchyně, tanec paso doble nebo, na mnoha místech již zakázaná, corida = býčí zápasy.


Hospodářství je zaměřeno v oblasti zemědělství na subtropické plodiny (dominuje pěstování oliv), ovoce či zeleninu. Význam má také pěstování vinné révy a v poslední době také pěstování i tropických plodin ve sklénících. Zapomenout nesmíme také na rybolov. Průmysl je zastoupen firmou SEAT, oděvní společností ZARA či leteckým výrobcem CASA. Madrid s dalšími velkými městy spojuje vysokorychlostní železnice AVE.


Ze slavných osobností můžeme zmínit Pabla Piccasa, Salvatora Dalihi, Francisca Goyu nebo autora neohroženého rytíře Dona Quiota Miguela de Cervantese.

 

Stejně jako ostatní státy regionu je i Španělsko fotbalovou zemí. Kdo by neznal známé velkokluby jako FC Barcelona či Real Madrid (vzájemným zápasům se říká El Clásico). 

Země západu Pyrenejského poloostrova. Hlavním městem je Lisabon. Součástí Portuglaska jsou také Azorské ostrovy (i s nejvyšším vrcholem Portugalska) či souostroví Madeira. Většina území státu je spíše nížinatá, směrem na východ se krajina zvedá do vrchovin. Významnými řekami jsou Tajo či Douro.

Portugalsko je jednou z bývalých koloniálních mocností (vliv v Jižní Americe - portuglalština jako úřední jazyk v Brazílii, nebo v Africe). V Portuglasku tak najdeme i početnou menšinu černošského obyvatelstva z bývalých kolonií. I přes vyspělost státu žije více jak 40 % obyvatel na venkově. Z náboženství převažuje katolictví (poutní místo Fatima).

Hospodářství je zaměřeno na výkonné zemědělství s domimancí pěstování subtropických plodin či vinné révy ("portské"). Zajímavostí je pěstování korkového dubu. Průmysl se soustřeďuje na těžbu.

Kromě nádherného (UNESCO) Lisabonu s křivolakými uličkami či klášterem sv. Jeronýma je známe přístavní město Porto. I centrum Porta je na seznamu UNESCO. Dalšími významnými městy jsou Braga či Coimbra.

Z významných portugalců je možné zmínit objevitele Vasco da Gama či Fernaa de Magalhaese (první cesta kolem světa). Dnes určitě dominuje fotbalista Ronaldo :-) 

Portugalsko je republikou. O pětinu větší rozhlohou než ČR. Počtem obyvatel srovnatelné (Portugalsko cca o 300 tis více).

Země Apeninského poloostrova a přilehlých ostrovů (Sardinie, Sicílie, Liparské ostrovy, Elba atd.). Součástí Apeninského pol. jsou kromě samotné Itálie také dva ministáty - Vatikán a San Marino.

Povrch státu je především hornatý - na severu Alpy (včetně Mt. Blancu na hranicích s Francií) a Dolomity, které od centrálního Apeninského pohoří odděluje zemědělsky i průmyslově významná Pádská nížina se stejnojmennou řekou. V horách najdeme tisíce nádherných ledovsocvých jezer - nejznámější Lago di Garda, Lago di Magiore či Como. Území Itálie je zemětřesně velmi činné. Častá jsou zemětřesení a také sopečná činnost - Etna, Stromboli či Vesuv. Subtropické podnebí je značně ovlivněno výškovou stupňovitostí (Alpy i Dolomity jsou rájem letní i zimní turistiky - lyžování). Ale i centrální Apeniny nabízí poslední zbytky ledovce).

Italové jsou národnostně jednotní, hovoří italskya a hlásí se většinou k římskokatolické církvi. Zajímavostí je silně zalidněná Pádská nížina - téměř polovina obyvatel - města Turín, Miláno, Padova, Benátky.

Hospodářství je orientované na automobilový průmysl - Fiat, Alfa Romeo či Ferrari, motocykly Vespa nebo Piaggio či spotřební elektroniku (Zannusi, Candy, Ardo). Známé jsou módní značky Versace nebo Armani. Itálie je také kolébkou těstovin nebo pizzy. Zemědělství je zaměřeno na subtropické plodiny, vinnou révu a na severu ovoce (jablka). V přístavech Terst či Janov, ale také Benátky jsou velké refinerie na zpracování ropy.

Italská historie po sobě zanechala celou řadu památek - Coloseum, Forum Romanum, Šikmou věž v Pise aj a také řadu osobností - Danteho, Michalangela, Leonarda da Vinciho, Kryštofa Kolumba, Enza Ferrariho nebo známé tenory - Luciano Pavarotti a Andrea Bocelli.

Zajímavost ... krajině Jižní Moravy se někdy říká Moravské Toskánsko, má připomínat idilickou krajinu italského Toskánska.

Itálie je republikou. Přes 300 tisíc kilometrů čtverečních rozlohy obývá více jak 62 mil. lidí. Řadí se tak mezi pět nejlidnatějších zemí Evropy.

Země na jihu Balkánského poloostrova. Součástí je také Peloponéský pol. a celá plejáda ostrovů v okolních mořích (Korfu, Zakynthos, Kréta, Lespos aj.) Řecko je hornatou zemí - na severu pohoří Pindos, dále pohoří Olymp s nejvyšší horou Marica na východní hranici s Tureckem. Pozor neplést s bájmým a božským Olympem. Významnou řekou je Struma.

Ve starověku vyspělá civilizace odkázala řekům nejen jazyk a písmo, ale také celou řadu historických osobností a pamětihodností (Aristoteles, Sokrates, Platon, Pythagoras, Homer, Archimedes aj. ... chrámy Olympeion, Parthenon, Knossos atd.)

Hospodářství pohání turistický ruch, silné zemědělství s dominantní rostlinnou výrobou.

Největšími městy jsou hlavní město Atény s přístavem Pireus, dále Soluň či Korint.

Řecko je republikou. Počtem obyvatel (10,7 mil) blízká ČR. Rozlohou však téměř dvakrát větší.

Ostrovní stát rozkládající se na pěti ostrovech. Hlavní město Valleta. Dříve Britská kolonie.

Hospodářství je téměř bez zemědělství (nedostatek vody). Zaměřené je na výrobu lodí a především cestovní ruch.

Stát mezi Španělskem a Francií. V čele jsou dva volení zástupci - biskup z le Seu d´Urgell a francouzský prezident. Výkonou moc ale má premiér a vláda. Zdrojem financí je turistika a bankovnictví - daňový ráj.

Jeden z nejstarších států na světě (již od r. 301). V jeho čele je generální rada volená na pět let. Zdrojem hospodářství je turistický ruch a ceněné San Marinské známky.

Malé knížectví na jihu Francie. Někdy též řazeno do Západní Evropy. Druhý nejmenší stát světa, taktéž městský stát.

Hospodářství je založeno na cestovním ruchu - závody F1, kasina, bankovnictví a pojišťovnictví.

Monako patří mezi tzv. daňové ráje. I proto zde sídlí celá řada celebrit z celého světa, včetně Česka.

Nejmenší stát světa. Enkláva uvnitř Říma. Méně jak 1000 stálých obyvatel z různých koutů světa - včetně řady kněží a biskupů. Představitelem je hlava katolické církve = papež. Nyní František I.

Ochranu Vatikánu zajišťuje Švýcarská garda.

Kypr

Leží na stejnojmenném ostrově stejně jako zelenou linií (nárazníková zóna OSN) oddělená Severokyperská turecká republika.

Většinu obyvatel tvoří etničtí Řekové. Hospodářství je zaměřeno na služby - turistiku, bankovnictví a obchod.