Hospodářství Evropy

Hospodářství Evropy

Výroba škodovek v ČSSR

Evoluce VW v Německu

Zemědělství

Land Use v Evropě

Technika na polích Francie

Jahody ve Velké Británii ... žádný problém

Dřevorubec v Německu

Průmysl

Výroba Volva

Výroba Airbusu ve třech minutách

Milka, dnes již Mondelez

Heineken

Služby - třetí sféra národního hospodářství států - Terciér


Služby v Evropě

Svébytné postavení ve Službách má doprava a cestovní ruch ... více o nich tedy níže.

Doprava v Evropě


Silniční doprava

Zabezpečuje polovinu veškeré přepravy.

Vyznačuje se velkou přizpůsobivostí vůči reliéfu.

 Doprava spíše na kratší vzdálenosti.

Pro Evropu je velmi důležitý systém dálnic, vzájemně propojených mezi jednotlivými státy.

Železniční doprava

Slouží k přepravě zboží i osob na větší vzdálenosti.

Současný trend (pozorovatelný i v ČR) je:

Rušení neekonomických tratí, modernizace páteřních tratí, zrychlování a rostoucí elektrifikace.

Pokles objemu přepravy – velká část přechází na silniční dopravu.

Pro železniční dopravu je důležitá stavba Evropských koridorů (vzájemně propojené tratě pro rychlovlaky).


 Letecká doprava

Po teroristických útocích značné zpřísnění pravidel.

I tak je to dynamicky se rozvíjející obor.

 Vyniká především přepravou na delší vzdálenosti.

Relativně bezpečná. Moderní. 

Závislá na chodu počasí (sopečný prach v r. 2010), ekonomické situaci států, mezinárodní situaci apod. (viz pandemie COVID-19 v r. 2020)

Námořní doprava

Slouží především k přepravě velkého množství zboží na velkou vzdálenost.

Využívá velkých evropských přístavů.

Část dopravy se děje také po říční síti.

Největšími přístavy jsou: Rotterdam, Antverpy, Hamburk.


V oblasti dopravy nesmíme zapomenout na nejrychleji rostoucí odvětví – dopravu dat, telekomunikaci a internet.

EVROPA JAKO CENTRUM OBCHODU

o   Evropa je jedním ze tří center mezinárodního obchodu (spolu s USA a Japonskem).

o   V Londýně sídlí jedna ze tří nejvýznamnějších burz na světě.

o   Většina zemí je silnými exportéry (vývozci) zboží, výrobků, surovin i služeb z různých odvětví.

o   Mezi největší exportéry patří Německo, Francie, Velká Británie a Itálie.

o   Evropa importuje především paliva, některé suroviny a zemědělské plodiny.

Cestovní ruch v Evropě

o   Evropské země se řadí mezi nejnavštěvovanější na celém světě.

o   Cestovní ruch je velmi dynamickým odvětvím s velkým tokem financí.

o   Služby z oblasti cestovního ruchu jsou na vysoké úrovni.

o   K nejnavštěvovanějším místům patří historická centra měst, Alpy a především Středomoří.


Dobré znát odpovědi na:

Norsko

Azory

Dolomity

Stověžatá Praha

Hospodarstvi_Evropy_EU_ZE7.pdf

Hospodářství Evropy - pracovní list