Austrálie

Označení Austrálie pochází z latinského Terra Australis (jižní země). Austrálie je po Antarktidě druhým nejméně obydleným kontinentem. Hlavní příčinou je patrně suchá a vyprahlá krajina.

Austrálie byla patrně objevena v r. 1606, kdy zde přistáli Holanďané. Později kontinent kolonizovali Britové, kteří zde nejdříve zřídili trestaneckou kolonii a až posléze začali Austrálii (v důsledku zlaté horečky) masově kolonizovat.

Přírodní podmínky

 • Málo členité podřeží na severovýchodě lemováno Velkou útesovou bariérou – téměř 2000 km dlouhý korálový útes, který se vytvářel miliony let.

 • Převážně rovinatý a plochý reliéf. Vrásněním vzniklo Velké předělové pohoří na východním pobřeží. Nejvyšší část tvoří Australské Alpy.

 • Podnebí je převážně tropické (na sever od obratníku Kozoroha) a subtropické (na jih). Vlhčí oblasti nalezneme především na severu, kde se střídají období dešťů a sucha. Většina kontinentu je však suchá.

 • Vnitrozemí je vyplněno několika pouštěmi (Velká Viktoriina, Velká Solná poušť…) a buší (suchá savana).

 • Vzhledem k suchému klimatu zde převládají občasné toky – nazývané creek. Ze stálých řek je nejmohutnější řeka Murray s přítokem Darling.

 • Pro vnitrozemí jsou důležité artézské studny.

 • Významným krajinným prvkem je posvátná hora Uluru (Avers Rock) – z planiny vystupující 350 m vysoký pískovcový blok. Nachází se v poušti v centrální Austrálii a s přilehlým okolím je součástí rezervace původních obyvatel Aborginiů.

 • Z živočišné a rostlinné říše zde najdeme velké množství endemitů (druhy, které jinde na světě nenajdeme).

  • Zástupcem rostlin je eukalyptus.

  • Zástupců fauny je více. Typické jsou koaly, klokani, ptakopysk, ježura aj.

 • Velkým problémem australské přírody jsou časté požáry a především zavlečené a zdivočelé druhy (dříve domácích živočichů či rostlin) – králík, žáby, kaktusy a další.

Fauna Austrálie

Uluru

Artézská pánev

Přírodní podmínky Austrálie

Vybrané pojmy regionu Austrálie a Oceánie