Východní Asie

Čínská lidová republika.

Nejlidnatější stát světa – 1,3 mld. obyvatel. Čtvrtý největší stát světa co se týče rozlohy.

V současné době má pozici ekonomického dravce, s obrovským potenciálem do budoucnosti. 

Čína je historické území. Do r. 1949 se zde nacházelo císařství, jehož kořeny sahají k počátkům minulého tisíciletí. Od padesátých let minulého století dochází k potlačování osobních svobod a prosazování maoismu (forma komunismu). Dochází k naprosté izolaci země a k postupnému zaostávání. Situace se zlepšila postupně v osmdesátých letech a především v posledním desetiletí, kdy se Čína otevřela světu – především otevřela svůj trh. I tak je Čína zemí, kde si nemůžete říkat, co se vám zlíbí.

Zemědělství Číny je soběstačné, pěstuje se převážně pšenice, rýže, brambory, cukrovka, cukrová třtina, tabák, sója a další plodiny. Na západě země se chová skot a ovce, na východě je tradiční chov prasat.

Čína má bohaté zdroje nerostných surovin – uhlí, železná ruda, wolfram, dřevo. Velkou část energie získává z mohutných vodních elektráren (na řece Jang-c´ leží největší přehrada na světě Tři soutěsky). Vyrobí se zde nejvíce železa a oceli, rozvíjí se chemický průmysl díky domácí těžbě ropy a soli. Tradiční je výroba textilu – „Čína šije pro celý svět.“ a výroba porcelánu.

Velikost čínského trhu láká zahraniční investory, protože prodávat něco pro 1 miliardu lidí je dobrý byznys, ne? Stejně tak řada firem využívá levné pracovní síly v čínských továrnách a celá řada světových výrobků má značku Made in China.

Moderní čínský průmysl reprezentuje firma Lenovo či Huawei.

Čína je zemí, kde nic nesmí být děláno na polovic, hlavně ne to, co je vidět – viz olympiáda v Pekingu, moderní města, nejrychlejší vlak na světě aj.

Co být vidět nesmí, to čínská vláda skrývá – problémy pro Čínu přináší hlavně tibetské obyvatelstvo, násilně zavlečeno pod čínskou nadvládu v padesátých letech. Pověstná je také cenzura tisku, omezení osobní svobody v názorech i pověstný čínský dril ve školství, sportu, firmách i životě.

Velké množství obyvatel se Čína snaží omezit politikou zvýhodňování jedno nebo maximálně dvoudětných rodin.

V posledních letech se také mění způsob života Číňanů (mongoloidní obyvatelstvo, hovořící čínsky a vyznávající, pokud nejsou ateisty, konfucianismus). Rozrůstají se velká města, více než třicet jich má přes 1 mil. obyvatel. Největšími jsou Šanghaj (22 mil.) a hlavní město Peking (19 mil.).

 Součástí Číny je od roku 1997 bývalá britská kolonie Hongkong. I dnes si uchovává důležité postavení jako finanční a obchodní centrum Asie.

Zajímavé přírodní a kulturní památky Číny pak můžete vidět ve videích - nezmínit ale Velkou čínskou zeď by byla chyba :-)

Vysoce rozvinutý průmyslový stát.  Rozloha: 377 815 km2

Počet obyvatel: 125 mil , hustota zalidnění kol. 330 ob/km2

Hlavní město: Tokio (v aglomeraci přes 20 mil. obyvatel).

Japonsko je tvořeno čtyřmi hlavními ostrovy: Honšu, Kjúšú, Šikoku a Hokkaidó a mnoha dalšími menšími. 

Souostroví je od kontinentu odděleno šelfovým Japonským mořem, na východě najdeme Japonský hlubokomořský příkop. Japonsko leží v tzv. „Ohnivém kruhu“ => častá zemětřesení.

Mírné podnebí je ovlivňováno mořskými proudy a monzuny. Jih pokrývá rozličná vegetace subtropů. Na severu dominují lesy mírného pásu. Japonsko je hornatým státem s nejvyšší horou Fudži.

Příroda je vysoce ceněna a chráněna. Krátké řeky poskytují důležitý zdroj energie.

Japonsko má zanedbatelné nerostné bohatství – většinu surovin dováží. Hlavní průmyslový pás je při východním pobřeží. Hospodářství se orientuje na Hi-Tech průmysl (elektronika, počítače, stroje).

Vysoká ekonomická vyspělost Japonska je výsledkem spolupráce s USA po druhé světové válce a také mentality tamějších obyvatel – vysoké nasazení, pečlivost.

 Japonské firmy jsou známy po celém světě: Toyota, Sony, Honda, Nikon, Canon ...

Zemědělství je vzhledem k malé ploše obdělávané půdy vysoce produktivní. Vysoké procento zaujímá v produkci rybolov.

Ukazatelem vyspělosti je také doprava – hustá síť silnic, výkonné a rychlé železnice (vlak Shinkanzen), velké přístavy a množství zaoceánských lodí.

Japonsko je konstituční monarchií, v čele země stojí císař. Náboženství - buddhistické a šintoistické.

Japonsko bylo několikrát „zapleteno“ do válečných konfliktů – II. světová válka, Korejská válka.

Z velkých měst můžeme zmínit: Tokio, Nagoja, Gifu, Kóbe, Čiba, Osaka, Jokohama. Umět najít na mapě je dobré Tokio :-)

Vyspělá země, jeden z předních "asijských tygrů". Po konci Korejské války (1950-1953) bylo v Jižní Korei s pomocí USA a OSN obnoveno a vybudováno jedno z nejvýznamnějších hospodářství v celé Asii - dnes známé značky - LG, Samsung, Hyundai, KIA aj.

Od severního souseda - KLDR je oddělena demilitarizovanou zónou procházející podél 38. rovnoběžky.

Hlavním městem je jeden z leteckých uzlů Asie - Soul. V jeho aglomeraci a nejbližším okolí žije jedna polovina z celkového počtu 51 milionů Korejců.

Korejci hovoří korejštinou, používají, stejně jako ostatní státy regionu znakové písmo. Polovina obyvatel je bez vyznání, čtvrtina vyznává křesťanství, dále pak budhismus.

Jižní Korea je moderní, bezpečnou zemí, turisticky atraktivní. Dějiště letních (Soul 1988) i zimních (Pchjongčchang  2018) olympijských her.

Jižní Korea je prezidentskou republikou s demokratickou formou vlády - ta byla utvářena v 80. letech. V dnešní době se představitelé snaží o dialog se Severní Koreou.

Komunistická země, patrně s nejtvrdším režimem a porušováním lidských práv.

Rozloha 121 000 km2, počet obyvatel: 25 mil. Hlavní město Pchjongjang 

Průmysl je centrálně řízený, zaostalý, orientovaný především na těžký průmysl.

Jedinou významnější průmyslovou lokalitou je hospodářské centrum v pohraničním prostoru s Jižní Koreou.

Zemědělství je slabé a nevýkonné – nestačí zásobovat – časté hladomory.

KLDR disponuje velkou armádou, vyvíjí jaderné zbraně a je hrozbou pro celý svět. O zmírnění hrozby se v současné době (2019) snaží svým přístupem americký prezident Donald Trump.

·         Vnitrozemský stát, mírné a kontinentální klima.

·         Zemědělský, slabý průmysl. Reliéf je tvořen náhorní plošinou přesahující 1000 m.

·         Obyvatelstvo pracuje především v zemědělství. Značná část populace žije kočovným způsobem včetně tradičního obydlí nazývaného jurta.

·         Hlavním městem je Ulánbátar. Rozloha je 1 566 500 km2, poč. ob. jen 2,5 mil.

Úředním názvem Čínská republika - již od r. 1912, kdy nahradila vládnoucí dynastii Čching. Hlavní město Tchai-pei.

Její existenci popírá Čínská lidová republika = Čína, která Taiwan bere jako součást jednotné Číny.

Více jak 23 mil. obyvatel žije na ploše menší jak polovina ČR. Obyvatelé hovoří čínsky a píší znakovým písmem. V náboženství dominuje taoismus a budhismus.

Taiwan patří mezi vyspělé asijské ekonomiky. Je zaměřen na strojírenský a hi-tech průmysl (Genius, ZyXel, Foxconn).


Severní Korea - Velká iluze

Taiwan - pohled z dronu

Život v jurtě

Japonština