Sibiř a Dálný východ

Sibiř a dálný východ

Největší země světa Rusko (17 mil km2) je rozdělena na menší evropskou a větší asijskou část. Politicky se Rusko stejně jako geograficky řadí jak do Evropy, tak i do Asie. Jejich vliv je patrný na obou kontinentech.

Asijské Rusko rozděluje Verchojanské pohoří na Sibiř a Dálných východ.

Přírodní podmínky

Většina oblasti leží v mírném a subpolárním podnebném pásu. Ve vnitrozemí Sibiře se značně projevuje kontinentalita klimatu (především velké rozdíly teplot v zimě a v létě). Sever regionu je pokryt tundrou, která je z větší části tvořená trvale zmrzlou půdou tzv. permafrostem. Otevřené pláně jsou hluboko do vnitrozemí ochlazovány přílivem chladného vzduchu od Severního ledového oceánu. Dále k jihu nalezneme mohutnou tajgu. Více na jih pak zemědělské oblasti stepí. Tichomořský Dálný východ patří mezi významná loviště mořských ryb.

Významným krajinným prvkem Sibiře je nejhlubší jezero světa Bajkal. Je největší zásobárnou sladké vody na světě. Z Bajkalu vytéká jediná řeka Angara, na které byla vybudována jedna z největších přehrad na světě – Bratská. Sibiřské veletoky Ob, Jenisej a Lena mají obrovský energetický potenciál a jsou ve velkém využívány pro říční dopravu.

Těžba

Velká a bohatá ložiska nerostných surovin činí z asijského Ruska velmi cennou oblast. K velké části zde se vyskytujících surovin je však velmi těžké se dostat – problémem je obrovská vzdálenost i samotné podnebí. Těžebně využívanou oblastí Sibiře je Západosibiřská rovina s oblastí nazvanou Kuzbas. Zde se těží ropa, zemní plyn i železné rudy. Vyrostla zde velká města Omsk a Novosibirsk.

Vzhledem k ekonomické náročnosti těžby na Sibiři se v její centrální části těží především diamanty, platina či zlato. Z Dálného východu je pak valná část surovin vyvážena do blízkého Japonska.

Dopravní obslužnost regionu

Dopravní obslužnost regionu je většinou závislá na letecké dopravě. Výjimku tvoří jih území propojený Transsibiřskou magistrálou. Jedná se o nejdelší železnici světa vedoucí z Moskvy do Vladivostoku a je dlouhá 9 300 km. Železnice primárně slouží k přepravě nákladu a je enormně vytížená. Severně od ní byla od Bajkalu vybudována k Tichému oceánu Bajkalsko-amurká magistrála.

Život v extrémním mrazu

Transibiřská magistrála

Bajkal