Jihovýchodní Asie

Jihovýchodní Asie se rozkládá na poloostrově Zadní Indiie a ostrovech Velkých a Malých Sund a Filipín. Hospodářská úroveň států je velmi rozdílná. Teplé a vlhké monzunové podnebí umožňuje pěstovat rýži, cukrovou třtinu či kaučukovník. Z mělkého moře se těží ropa a zemní plyn. Velký význam však mají i ložiska železné rudy a barevných kovů, především cínu.

Podle vyspělosti můžeme přiřadit Singapur, Malajsii a Thajsko k Malým tygrům (ekonomicky rostoucí země). Naopak Vietnam, Laos, Kambodžu a Barmu řadíme k nejchudším státům světa.

Pravidelné monzuny spolu s tropickým podnebím umožňují 2-3 sklizně rýže během roku, což dostatečně zabezpečuje místní obyvatelstvo i export.

Nábožensky je oblast silně ovlivňována islámem, který vytlačuje (někdy i skrze násilí) jak původní vyznání, tak i buddhismus či křesťanství. Všechny státy se vyznačují vysokým přirozeným přírůstkem obyvatel a růstem počtu obyvatel ve městech.

Exotická, turisticky atraktivní destinace, místo častých dovolených - pro evropany hlavně v zimním období. Velkým lákadlem je třetí nejnavštěvovanější město světa Bangkok. Zemi také proslavil thajský box.

Thajsko je konstituční monarchií, v současné době spravován vojenskou juntou.

Většina z více jak 60 milionů obyvatel se hlásí k budhismu. Ekonomicky patří Thajsko k tahounům regionu. Thajsko je silně exportní zemí, vyváží nejenom rýži nebo mořské plody, ale také elektroniku či automobily.

největší stát oblasti 1,9 mil. km2, taktéž stát s největším počtem obyvatel – většina muslimského vyznání. Rozkládá se na více jak 14 000 ostrovech (největší ostrovy Velkých Sund – Sumatra, Jáva, Kalimantan a Sulawesi). Hlavním městem je Jakarta. Rychle se rozvíjející průmysl těží z dostatečného množství surovin. Důležitou roli v hospodářství má mimo klasického zemědělství také rybolov a těžba dřeva v tropickém deštném lese. Indonésie se na některých místech potýká s přelidněním (př. ostrov Jáva). Problematické je pěstování palmy olejné.

Federativní konstituční monarchie rozkládající se na Malajském poloostrově a na ostrově Borneo (Kalimantan). Poloha v tropickém podnebném pásu dělá Malajsii zemí s jednou z největších biodiverzit na světě.

Malajsie patří ekonomické asijské tygry. Důležitá je těžba ropy, tradiční pěstování a vývoz rýže a orientace na elektrotechnický průmysl.

Více jak 31 milionů obyvatel jsou pestrou směsicí národnostní (jen 52 % jsou Malajci). Nábožensky převažuje Islám.

Malý ostrovní stát je významným dopravním uzlem pro námořní i leteckou dopravu. Státním zřízením je Singapur parlamentní republikou. Zároveň je finančním a obchodním centrem regionu.

Patří do skupiny malých asijských tygrů.

Země se spoustou zákazů a příkazů. Obyvatelé (přes 5 milionů) hovoří převážně čínsky a anglicky.

je charakteristický nerovnoměrným rozmístěním obyvatel – většina v úrodných nížinách. Většina obyvatel pracuje v zemědělství. Vládne zde komunistická strana, která se však snaží o částečné reformy a přiblížení Vietnamu světu. Neblaze proslulá země tzv. vietnamskou válkou v 60. letech – na straně Jižního Vietnamu se silně zapojilo vojsko USA (USA se stáhli v r. 1973, válka skončila v r. 1975 vítězstvím komunistického severu.). Vietnam je ateistický stát. Turisticky velmi navštěvovaný se silnými vazbami na ČR.

Filipíny

silně katolická země. Pestrá směsice národů žijící na několika desítkách ostrovů (největší Luzon a Mindanao). Hlavní město Manila. Pomalu se rozvíjející průmysl dává zemi naději ke zlepšení života místních obyvatel. V současné době (r. 2019) přetrvávají otevřené boje proti drogovým kartelům, která silně narušuje dříve fungující mír v zemi.

Myanmar

Dříve též Barma. Zaostalá zemědělská země, těžba vzácných dřev v tropických lesích. Zemědělství je soustředěno podél velkých řek – Írávádí a Salin. Těžba nerostných surovin je vysoká, bohužel probíhá zastaralým způsobem, tudíž je nevýkonná. Převládá budhismus.

Laos

chudý hornatý stát bez přístupu k moři. Přes 60% pokrývají lesy. Důležitá je říční doprava na řece Mekong. Převládá budhismus.

Kambodža

většina území je tvořena úrodnými a hojně využívanými půdami podél řeky Mekong. I přes tuto skutečnost je zemědělství nevýkonné. Budhistické království poznamenané genocidou Rudých Khmérů (tvrdý čtyřletý komunistický režim s téměř 2 miliony zabitých byl svržen až po invazi Vietnamu v r. 1979, přechod k demokratické monarchii se uskutečňuje od 90. let téměř až dodnes. Dnešní král – Norodom Sihamoni – hovoří plynně česky (studoval a žil 13let v ČR.

malý sultanát na ostrově Kalimantan. Zisky z těžby ropy a zemního plynu.

po dlouholetých občanských válkách došlo v r. 2002 k vyhlášení nezávislosti křesťanského Východního Timoru. Stát vznikl odtržením bývalé portugalské kolonie od muslimské Indonésie.