Blízký a Střední východ

Politicky nestabilní region. Region mnoha kultur, bohaté historie i nerostného bohatství.

Vymezen Středozemním a Černým mořem na severozápadě, Rudým mořem na jihozápadě, na jihu Indickým oceánem a na severu Kaspickým mořem. V oblasti jsou častá zemětřesní (tektonicky aktivní oblast).

Státy spojují podobné přírodní podmínky - suché subtropické a tropické podnebí a s tím spojen nedostatek srážek. Hledání zdrojů vody je patrné na současném rozmístění velkých měst a většiny populace v oblasti (podél řek, v oázách). Oblast je bohatá na naleziště ropy - zásoby tvoří téměř 1/2 světových zdrojů (Arabský pol. a Perský záliv).

Blízký východ

Nejbližší část Asie k Evropě – proto Blízký východ. Středomořské státy výrazně ovlivněné subtropickým podnebím, které se projevuje na rázu místní krajiny i na produkci zemědělských plodin (subtropické ovoce, obiloviny, bavlna).

Oblast je také stálým ohniskem mezinárodního napětí a centrem dvou velkých náboženství – židovství a islámu.

Nalezneme zde také území s bohatou historií s množstvím památek (Izrael, Turecko).

Země s bohatou historií, spjatá s Evropou (část Turecka skutečně leží v Evropě). Usilovalo o vstup do EU (v současné době jsou přístupové rozhovory pozastaveny). Je členem NATO.

Umírněná (i když některá rozhodnutí prezidenta umírněnost mění) Islámská země má největší příjmy z rostoucích služeb (turismus) a průmyslu.

Konfliktní skupinou jsou národnostně odlišní Kurdové, kteří usilují o vlastní stát.

V současné době (2019) značně poznamenána uprchlickou krizí spojenou s Islámským státem a nepokoji v Sýrii.

Izrael

o   Země „zaslíbená“ pro židy – Palestina – historické území, dnes ovládané muslimy.

o   Země, kde má svůj původ křesťanství – žil zde a zemřel Ježíš Kristus.

o   Samotný Izrael byl založen v r. 1948. Od toho roku trvá vzájemná nevraživost vůči okolním muslimským státům. Arabové obývající historické území Palestinu také založili Organizaci pro osvobození Palestiny (metodou boje je terorismus).

o   Je nejvyspělejším státem oblasti. Úzce spolupracuje s EU a USA.

o   Průmysl je zaměřen na náročné (tzv. hightech) obory. Zemědělství je díky velké mechanizaci efektivní i v prostředí suššího subtropického klimatu.

o   Velké příjmy plynou z turistiky (Jeruzalém, Mrtvé moře, posvátná místa náboženství).

Jordánsko

o   V posledním desetiletí prožívá klidnější období (nepočítáme-li korupci ve vládě apod.). Mezinárodní spojenec v oblasti. Podporuje a aktivně se účastní v boji proti Islámskému státu.

o   V důsledku otevřené imigrační politiky je na území Jordánska velké množství uprchlíků ze Sýrie či Iráku.

o   Turistickým lákadlem je sice krátké, ale nádherné pobřeží Rudého moře a především archeologické naleziště a skalní město Petra.

Sýrie

Dlouhodobou občanskou válkou, konfliktem s Islámským státem zmítaný stát. 

Území historických říší (Babylonie, Mezopotámie) a prvních měst - Ur. Kulturní bohatství země bylo v některých případech nenávratně zničeno.

Od 60. let minulého století byla země pod vojenskou nadvládou - vedenou autoritářskými prezidenty otcem a synem Asadovými. 

Damašek, hlavní město, bylo po dlouhou dobu pomyslným centrem Islámu.

Početnou národnostní menšinou jsou Kurdové usilující o vlastní stát.

Libanon

Nejmenší stát na Asijské pevnině s bohatou historií.

Po druhé světové válce byl Libanon přezdíván Švýcarskem východu pro svou vynikající obchodní činnost.

Od 70. let do roku 1990 dochází k poklesu životní úrovně související s příchodem palestinských běženců a častými občanskými nepokoji.

Současná vláda se i přes občasné nepokoje snaží zemi stabilizovat a Libanon opět vrací na vyšší příčky mezi státy Arabské části Asie.

Symbolem Libanonu je libanonský cedr.  

Kypr / severní kypr

Jedná se o dvě republiky na území stejnojmenného ostrova ve východní části Středozemního moře.

Rozdělení ostrova je výsledkem nepokojů mezi řeckými (jih ostrova) a tureckými (sever ostrova) Kypřany v 70. letech minulého století.

Mezi oběma částmi dnes najdeme demilitarizovanou hraniční linii.

Kypr

je součástí Evropské Unie. Bohatý, turisticky atraktivní stát se západním stylem života. 

Hlavním městem je Nikósie. Většina obyvatel se hlásí ke křesťanství.

Kypr má strategickou polohu z hlediska námořní dopravy.

Severní Kypr

Jediným státem, který Severní Kypr uznává jako samostatný stát je Turecko. Pro ostatní země jde o separatistické území a součást Kyperské republiky.

Ekonomicky je závislý na Turecku. Světu se otvírá skrze turistický ruch.

střední východ

Oblast dávných říší Mezopotámie, Sumer, Babylonie nebo Persie. Nachází se zde nejposvátnější místa Islámu – Mekka a Medina. V současnosti je oblast nejenom jedním z hlavních hráčů v oblasti těžby ropy, ale také místem nepokojů a znesvářených národů v Iráku, Íránu či Jemenu.

Státy se rozkládají na Arabském poloostrově a v oblasti kolem Perského zálivu. Suché subtropické a tropické podnebí dává vzniknout rozsáhlým pouštím, které jsou nevhodné pro jakékoliv zemědělství (využitelné je pouze pastevectví). Jedinou úrodnější oblastí je Mezopotámská nížina a oázy v pouštích. Do světa se vyváží datle, bavlna, tabák, káva či pistácie.

Hlavní bohatství je však ropa a zemní plyn. Obě suroviny jsou těženy v pouštích, v Rudém moři a Perském zálivu.


SAE

Téměř desetimilová země s nesmírným ropným bohatstvím. Za posledních 30 let prodělala obrovský rozvoj z neznámého pouštního emirátu (vládnou zde monarchové - emíři) až k jednomu z center turistiky, cestování a mezinárodního obchodu.

Velmi blízké vztahy s okolními arabskými zeměmi a také s USA.

Svobodná země s kaňkou nedodržování lidských práv u zahraničních dělníků (podobně jsou na tom i další bohaté arabské státy).

Saudská Arábie

Největší země regionu (více jak 2 mil. km² ), 27 mil obyvatel. Přísný Islám (absolutistická monarchie) se zde mísí se snahou otevřít se světu a znásobit tak své ropné bohatství díky obchodu a cestovnímu ruchu. Problémem zůstává porušování lidských práv i podpora režimu vůči některým teroristickým organizacím.

Země je jedním z hlavních hybatelů dění na Blízkém a Středním východě. Penězi ovlivňuje i umlčuje.

Hlavní město Rijád i poutní místa Mekka a Medina jsou mixem tradiční muslimské (mešity, minarety) a moderní architektury. 

Katar, Bahrajn, Kuvajt

Územně menší, bohatsvím (díky ropě) velké státy.

Dnes své zájmy orientují na turistiku, dopravu či se z nich stávají centra byznysu (mezinárodní obchod).

Možná znáte Qatarské aerolinky či závody F1 v Bahrajnu. 

irák

Několikrát opakovanými válečnými konflikty (válka v Zálivu, boj proti Saddámu Husajnovi, Islámský stát) zničená země, která je dědicem starověkých říší v údolí řek Eufrat a Tigris.

Současná vláda (značně zkorumpovaná) se i přes časté nepokoje a teroristické útoky snaží o pomalou stabilizaci země.

Na severu země najdeme region Kurdistán, který přesahuje do sousední Sýrie a Turecka.

Írák ma jedny z největších nalezišť ropy na světě. Je otázkou, zde jejich využití dokáže zemi pomoci, či ne.

Írán

Nejlidnatější (86 mil.) a druhá největší země regionu. Teokratická islámská republika s přísným výkladem islámského práva - nejvyšší autoritou je duchovní vůdce - Nejvyšší vůdce Íránu. Země má i svého prezidenta, který má omezené pravomoce (sestavuje vládu) a je volen na 4 roky. Na průběh voleb dohlíží Nejvyšší vůdce.

Írán je turisticky atraktivní (dějiny Persie, horská krajina), hospodářství zaměřuje na služby, těžbu (ropa) a zemědělství. Bezpečnostní situace se různí dle období - současné (2022/2023) nepokoje proti vládě jsou místy velmi tvrdě potlačovány.

Írán dlouhodobě usiluje o jaderné zbraně. Je také na sankčním seznamu USA - zastaveny jsou obchodní styky, politické vazby jsou na "bodě mrazu". Velmi ostře se vymezuje proti Izraeli a podporuje Palestinská radikální hnutí.

Omán a jemen

Omán

Monarchie (sultán) s unikátní přírodou, otevřená turistům a umírněným islámským náboženstvím.

Necelých 5 mil. obyvatel.


Jemen

Země trpící dlohodobým válečným konfliktem (od r. 2014) mezi jednotlivými tradičními kmeny (Hútiové - podporování Íránem) a vládnoucími stranami (podpora Saúdské Arábie). 

26 mil obyvatel, bohužel často velmi chudých a odkázaných na mezinárodní pomoc v důsledku konfliktů.


Jakub Szántó

Práce zpravodaje na Blízké východě

Arabský svět

Odlišnosti jednotlivých arabských států.