Střední Amerika

Střední Amerika

je pomyslnou částí Amerického kontinentu - geograficky ji řadíme k Severní Americe, historicky a jazykově k Americe Latinské. Její součástí jsou pevninské a ostrovní státy Karibského moře - státy na souostrovích Velké a Malé Antily.

Vymezení Střední Ameriky je tedy poměrně složité i zajímavé současně. Pro naše potřeby si ji vymezíme na severu hranicí USA s Mexikem, na jihu hranicí Panamy s Kolumbií.

Geografické dělení vymezuje pevninskou Střední Ameriku jako území mezi Tehuantepeckou a Panamskou šíjí.

Historicky můžeme najít v této oblasti území tzv. kapitanátu Guatemala - viz. mapa.

Politicky se poté jednotlivé státy sdružují do různých seskupení. Nejznámější je NAFTA, kterou tvoří USA, Kanada a Mexiko.

Reliéf pevniny se svažuje ze západních vrcholů Kordiller až k pobřežním nížinám na východě. Reliéf ostrovů je většinou hornatý (výjimku tvoří nížinatá západní část Kuby).

Pro Střední Ameriku je charakteristická častá vulkanická a zemětřesná činnost.

Oblast zasahuje do subtropického a tropického pásu. Z vegetačních oblastí do ní zasahuje subtropické rostlinstvo, savany, tropické deštné lesy (poloostrov Yucatán, Kostarika, Panama) a vysokohorská vegetace. Typickými plodinami jsou citrusové plody, banány, káva, kakao, tabák, cukrová třtina.

Většina zemí patří hospodářsky mezi rozvojové země, zaměřené na zemědělskou produkci (export plodin), težbu nerostných surovin a průmyslovou výrobu. V posledních letech se stále více hospodářství orientuje na sektor služeb - především na turistický ruch (U států Malých Antil je turistika hlavním zdrojem příjmů).

Těžba nerostných surovin v regionu

Nejvýznamnější ze států Střední Ameriky jak svou velikostí (téměř 2 mil km²), tak také ekonomikou i počtem obyvatel (přes 130 mi).

Příroda Mexica je jedním z jeho pokladů - vysoká pohoří Kordiller, hustě osídlené náhorní plošiny, včetně hlavního města Cuitad de Mexico, řada činných sopek (např. Popocatépetl), pouště i bujné lesy Yuacatánského poloostrova.

Historicky, nábožensky, jazykově i kulturně se jedná o tradiční latinskoamerickou zemi. Hospodářsky je silně navázáno v ramci NAFTY na USA a Kanadu. Zdrojem obživy je zemědělství - plodiny typické pro Mexico (luštěniny, zelenina) a subtropické i tropické plodiny. Průmysl se soutředí na těžbu bohatých zásob nerostných surovin a v poslední době i rozvoj zpracovelského a spotřebního odvětví díky zahraničním investicím.

Mexico je, nebo spíše může být, rájem pro turisty. Má nádhernou přírodu, starobylé památky Aztéků či Mayů, nádherná města či nejzdravější (prý) kuchyni na světě (tacos, burrito, nachos ...). Provlémem je nedostatečná kvalita služeb a občas i bezpečnost.

Velkým problémem je obrovský rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími včetně rozdílů uvnitř měst (favely), drogové kartely a velká ilegální migrace do USA.

Patří k posledním komunistickým státům na světě. I dnes je zde omezena svoboda obyvatel a řada lidí je pro svůj názor vězněna. Přes tuto skutečnost se Kuba snaží otevírat světu a pozvolna přijímat některé z demokratických přístupů.

Kuba je proslavena výrobou kubánských doutníků a kubánského rumu. Tradiční je také koloniální výstavba nejen v hlavním městě Havaně.

Kuba je turisticky velmi známá a dostupná. Turisté zde v odlišné měně tzv. konvertibilní peso (vyšší kurz), běžní Kubánci platí kubánským peso. Zajímavostí je, že i dnes se zde základní potraviny prodávají na lístky, které si místní. kupují za kubánská pesa.

Státy pevninské Střední Ameriky

Nikaragua

Jedna z větších zemí Střední Ameriky. Zajímavostí je stejnojmenné sladkovodní jezero s výskytem žraloků.

Země je často postižena zemětřesením či hurikány.

Stejně jako v ostatních zemích Střední Ameriky jsou pro Nikaraguu typické velké trhy s všemožným zbožím.

Současná Nikaragua prochází přeměnou a návratem ke stabilitě po řadě let v občanských nepokojů.

Nejrozvinutější země oblasti se silným zaměřením na ochranu přírody a podporu turistiky.

Země proslulá svou kávou, černými plážemi či více jak 1/4 chráněných oblastí z celé rozlohy státu.

Stát s důležitou dopravní tepnou, která je také jedním z velkých zdrojů příjmů Panamy.

Panama má jedno z největších loďtstev na světě díky tzv. levné vlajce. Značná část populace i ekonomických aktivit se soustředí v okolí Panamského kanálu.

Panama je jenou z lokalit života papouška Ara.

Belize

Malý nižinatý stát s jedinou rezervací na ochranu jaguárů na světě. Turisticky atraktivní památky Mayů či nádherné korálové útesy na pobřeží.

Honduras

Jedna z nejchudších zemí Ameriky. Zemědělsky orientovaná. Turistickou atraktivitu brzdí politická nestabilita a ne zrovna velká bezpečnost pro cestovatele.

Guatemala

Horská země s tradicí pěstování kávy. Známá oblast Tikal s Mayskými památkami. Bohužel nekvalitní služby včetně vysoké negramotnosti brzdí rozvoj celé země.

Salvador

Hornatá země s řadou sopek, politicky nestabilní s velkým procentem chudého obyvatelstva.

Státy Karibské oblasti Střední Ameriky

Haiti

Dominikánská republika

Portoriko

Jamajka

"Rum, reggae a rasty."

Státy Malých Antil

Oblouk řady malých ostrovů ohraničující Karibské moře od Atlantiku.

Většinou zaměřeny na turistikcký ruch, pěstování cukrové třtiny či rybolov. Největšími z ostrovů jsou Trinidad a Tobago (mimo jiné je zde naleziště přírodního asfaltu).

Řada z ostrovů je stále ještě závislým územím (např. Guadeloupe - Francie).