Jižní Amerika

Region Jižní Ameriky můžeme rozdělit na tři celky: Andské státy, Brazílie a její sousedé a Země Jižního rohu (jih Jižní Ameriky).

Andské státy

Státy západního pobřeží propojené majestátným pohořím And. Pobřeží je lemováno na západě Tichým oceánem (studený mořský proud, který zamezuje přístupu srážek). Reliéf a na něj navazující podnebí je přechodem vrcholků And a chladného podnebí k ryze tropickému podnebí deštného pralesa na východním okraji regionu.

Andské země jsou jedny z mála, jejichž obyvatelstvo je místy až z jedné poloviny potomky původních indiánských obyvatel. Zbytek obyvatelstva pak tvoří převážně mestici. Úředním jazykem je španělština, náboženství převažuje katolické, místy potkáme původní indiánská náboženství.

Hospodářsky jsou země orientovány na zemědělství (tropické plodiny v Kolumbii, káva či tabák v Ekvádoru až po brambory a kukuřici v Peru a Bolívii), rybolov a těžební průmysl (ropa, měď, zinek a zemní plyn, ale též zlato či smaragdy v Kolumbii, nebo mahagonové dřevo v Ekvádoru. Zapomenout nesmíme na všudypřítomné pěstování koky (především v Kolumbii známé pro výrobu kokainu) a chov lam a ovcí v Andách.

V poslední době s rostoucí globalizací, stabilizací místních vlád a uklidněním boje s drogovými kartely v Kolumbii se otevírají dveře turistům.

Peru

Země náhorních plošin, potomků bájných Inků a jedna z nejnavštěvovanějších zemí Jižní Ameriky. Hlavním městem je Lima, významným je město Cuzco - hlavní město Inků.

Hospodářsky významný je rybolov, chov lam, těžba stříbra a barevných kovů. Na straně příjmů státu se začíná čím dál více projevovat turismus spojený s bájnými Inky (město Machu Picchu), andskými vrcholky či fenomenálním jezerem Titicaca.

Kolumbie

Hlavní město Bogota, další významné Medellín.

Vysoce výnosné zemědělství tropických plodin i rostlin (banány, cukrová třtina či orchideje), kávy i koky a konopí. V těžbě dominuje ropa, uhlí, zlato a smaragdy.

Kolumbie je proslulá jako místo pěstování koky a jejího následného zpracování v drogu kokain. Tento drogový průmysl ovládají místní mafiánské skupiny, proti který bojuje, kromě místní vláda, ale i vláda USA, kam směřuje většina drogové produkce.

A Shakiru snad nemusím představovat, ne?

Ekvádor

Nepřijde vám název povědomý ... no jasně ... rovník = ecuador (šp.). Hlavní město Quito.

Země "bohatá" na sopky včetně té nejkrásnější Cotopaxi (3. nejvyšší sopka světa).

Hospodářsky různorodé zemědělství (káva, kakao, cukrová třtina či bavlna), těžba ropy a bohužel i dřeva deštného pralesa (vývoz mahagonu).

K Ekvádoru řadíme i souostroví Galapág s unikátní flórou a především faunou.

Bolívie

Jedna z nejchudších zemí Jižní Ameriky. Vnitrozemský stát s dvěma hlavními městy La Paz (nejvýše položené hl. město na světě ... 3640 m n. m.) a Sucre.

Zemědělství odolných obilovin a brambor v Andách přes kávu až po citrusové plody a banány v nížinách Amazonie, chov ovcí a lam, těžba antimonu, zinku či cínu.

Úžasná a slaná Salar de Uyuni či Titicaca i s plovoucími ostrovy indiánů kmene Uros.

Video bonusy

Cotopaxi

Titicaca

Ojos Del Salado

nejvyšší aktivní vulkán světa, pod ním leží nejvýše položené, stejnojmenné, jezero na světě


Jižní Amerika.pdf

Souhrnný text k Jižní Americe

Ze7_Jižní_Amerika_pracovní_list.pdf

Jižní Amerika - pracovní list

Přírodní pojmy Jižní Ameriky