Jižní Amerika

Region Jižní Ameriky můžeme rozdělit na tři celky: Andské státy, Brazílie a její sousedé a Země Jižního rohu (jih Jižní Ameriky).

Andské státy

Státy západního pobřeží propojené majestátným pohořím And. Pobřeží je lemováno na západě Tichým oceánem (studený mořský proud, který zamezuje přístupu srážek). Reliéf a na něj navazující podnebí je přechodem vrcholků And a chladného podnebí k ryze tropickému podnebí deštného pralesa na východním okraji regionu.

Andské země jsou jedny z mála, jejichž obyvatelstvo je místy až z jedné poloviny potomky původních indiánských obyvatel. Zbytek obyvatelstva pak tvoří převážně mestici. Úředním jazykem je španělština, náboženství převažuje katolické, místy potkáme původní indiánská náboženství. 

Hospodářsky jsou země orientovány na zemědělství (tropické plodiny v Kolumbii, káva  či tabák v Ekvádoru až po brambory a kukuřici v Peru a Bolívii), rybolov a těžební průmysl (ropa, měď, zinek a zemní plyn, ale též zlato či smaragdy v Kolumbii, nebo mahagonové dřevo v Ekvádoru. Zapomenout nesmíme na všudypřítomné pěstování koky (především v Kolumbii známé pro výrobu kokainu) a chov lam a ovcí v Andách.

V poslední době s rostoucí globalizací, stabilizací místních vlád a uklidněním boje s drogovými kartely v Kolumbii se otevírají dveře turistům.

Peru

Země náhorních plošin, potomků bájných Inků a jedna z nejnavštěvovanějších zemí Jižní Ameriky. Hlavním městem je Lima, významným je město Cuzco - hlavní město Inků.

Hospodářsky významný je rybolov, chov lam, těžba stříbra a barevných kovů. Na straně příjmů státu se začíná čím dál více projevovat turismus spojený s bájnými Inky (město Machu Picchu), andskými vrcholky či fenomenálním jezerem Titicaca.

Kolumbie

Hlavní město Bogota, další významné Medellín.

Vysoce výnosné zemědělství tropických plodin i rostlin (banány, cukrová třtina či orchideje), kávy i koky a konopí. V těžbě dominuje ropa, uhlí, zlato a smaragdy.

Kolumbie je proslulá jako místo pěstování koky a jejího následného zpracování v drogu kokain. Tento drogový průmysl ovládají místní mafiánské skupiny, proti který bojuje, kromě místní vláda, ale i vláda USA, kam směřuje většina drogové produkce.

A Shakiru snad nemusím představovat, ne?

Ekvádor

Nepřijde vám název povědomý ... no jasně ... rovník = ecuador (šp.). Hlavní město Quito.

Země "bohatá" na sopky včetně té nejkrásnější Cotopaxi (3. nejvyšší sopka světa).

Hospodářsky různorodé zemědělství (káva, kakao, cukrová třtina či bavlna), těžba ropy a bohužel i dřeva deštného pralesa (vývoz mahagonu). 

K Ekvádoru řadíme i souostroví Galapág s unikátní flórou a především faunou.

Bolívie

Jedna z nejchudších zemí Jižní Ameriky. Vnitrozemský stát s dvěma hlavními městy La Paz (nejvýše položené hl. město na světě ... 3640 m n. m.) a Sucre.

Zemědělství odolných obilovin a brambor v Andách přes kávu až po citrusové plody a banány v nížinách Amazonie, chov ovcí a lam, těžba antimonu, zinku či cínu. 

Úžasná a slaná Salar de Uyuni či Titicaca i s plovoucími ostrovy indiánů kmene Uros.

Brazílie a její sousedé

Dominantním státem regionu je největší jihoamerická země Brazílie. Je hybatelem ekonomiky Jižní Ameriky, největší politickou i celospolečenskou silou v regionu.

Brazílie je pátým největším státem světa. Velkou část území pokrývá prales – problematická těžba (v současné době, i přes nátlak ekologických organizací, probíhá další odlesňování. Pěstování kávy, ovoce na vývoz, tabák či cukrová třtina. Portugalsky hovořící obyvatelstvo různých národností. Významná těžba ropy a železné rudy. Vysoké zaměření na zemědělsví (20 % obyvatel). Výroba lodí či automobilů různých světových značek pro jihoamerický trh. Obrovský světový dlužník. Značná část z více jak 150 milionu obyvatel žije v chudobě. Populaci tvoří převážně mulati a mestici. V Amazonii najdeme řadu kmenů s různou úrovní vyspělosti. 

Velkoměsta Rio, Sao Paulo, hlavní město Brazilia. U všech měst se můžeme setkat s tzv. favelami (chudinské čtvrti). Zajímavé je město Manaus uprostřed pralesa ležící na Amazonce 1400 km od moře.

Zajímavosti: socha Krista, pláž Copacabana, festival samby v Riu, fotbalový stadion Maracana, slavný fotbalista Pelé a mnoho dalších.

Venezuela

obrovské zásoby ropy. Získané prostředky bohužel nejsou vhodně investovány – z původní rostoucí kvality života se stává politická hra, na kterou nejvíce doplácí stále ještě zanačně chudé obyvatelstvo v některých částech země. Turistika při pobřeží i ve vnitrozemí – stolové hory, primitivní kmeny. Hl. m. Caracas.

Úřední jazyk španělština.

Guyana

soused Venezuely, se kterou má územní spory o část svého území.

Nížinatý stát pokryt z velké části pralesem. 90 % anglicky hovořících obyvatel (ekvatoriální rasa) žije na pobřeží Atlantiku.

Velká ložiska zlata, bauxitu (surovina k výrobě hliníku) i drahokamů.

Hlavní město Georgetown.

Surinam

dříve Nizozemská Guyana. Stát, jehož úředním jazykem je nizozemština. S původním kolonizátorem také udržuje úzké obchodní styky a z Nizozemska sem přichází nejvíce turistů.

Základem hospodářství je těžba bauxitu, zemědělství je zaměřené na rybolov a pěstování tropických plodin.

Hl. město Paramaribo.

Francouzská Guyana

zámořské úzeí Francie, hovoří se zde tedy francouzsky. 

Dříve zde byla trestanecká kolonie. Dnes součást EU. ESA zde má vybudovánu vesmírnou základnu.

Potenciál má nádherná příroda (prales se zde využívá i pro jeden z nejtvrdších kurzů přežití vojáků nejen francouzské armády).

I zde se těží bauxit. Zajímavostí je pěstování cayenského pepře, název podle hl. města Cayenne.

Země jižního rohu / cípu

Státy La Platské nížiny a Patagonie. Pro oblast je patrné výrazné zužování směrem na jih až k samotnému nejjižnějšímu bodu Ameriky Ohňové zemi. Velmi členité, včetně řady fjordů na jihu, je západní pobřeží, které se katřka z moře hned zvedá k vrcholkům And. Východní pobřeží je pozvolné a přechází do převážně nížinaté a často velmi úrodné krajiny.

Jih oblasti zabírá Patagonie - rovinatá, ale velmi chladná oblast s celou řadou národních parků i doposud netěženými zdroji nerostného bohatství.

Ve všech zemích se hovoří španělsky. Argentina a Chile ve svých jižních přístavech poskytují zázemí, podporu a odvoz expedic na Antarktidu.

Argentina

hospodářsky vyspělá země, největší v regionu Jižního cípu. Řadíme ji mezi obilnice světa - úrodné půdy stepí (pampy). Známé jsou vinice v podhůří And.

Velký význam má těžba a na ní navázaný zpracovatelský průmysl. Turisticky atraktivní je hlavní město Buenos Aires či Cordóba. Na hranicích s Brazílií najdeme vodopády Iguacu, na jihu poté NP Los Glacieres s celou řadou horských ledovců včetně známého Perito Moreno.

V Argentině a sousední Uruguay vznikl tanec tango. Kromě vášnivého tanga jsou argentinci fotbaloví nadšenci.

Chile

ekonomicky velmi vyspělá země. Bohatá na přírodní zdroje (měď, stříbro, železná ruda či guano). V minulém století ovládaná diktátorskými režimy (nejznámější Augustus Pinochet). Od devadesátých let návrat k demokracii a ekonomickému růstu.

Severojižně protáhlá a úzká země. Na severu poušť Atacama, na jihu Patagonie a Ohňová země. Významné je zemědělství včetně pěstování vinné révy.

Turisticky atraktivní je příroda And a mořského pobřeží, na jihu s velkým množstvím fjordů.

Hl. město: Santiago de Chile

Paraguay

jedna z nejchudších zemí Jižní Ameriky. Vnitrozemská poloha z ní činí zemi závislou na tradičních způsobech zemědělství subtropického pásu - cukrová třtina, kávovník, bavlna či sója (jeden z hlavních světových exportérů). Ve velkém se zde také těží dřevo.

Země je zajímavá malým množstvím aut. I dnes se zde často využívá tažných zvířat k přepravě těžkých nákladů.

90 % elektrické energie získává z elektrárny Itaipú na řece Paraná (společná s Brazílií).

Hl. město Acunción.

Uruguay

díky přístupu k moři a kvalitnější půdě (především pastvinám) je ekonomicky vyspělejším než sousední Paraguay. Uruguay je druhým největším vývozcem vlny na světě.

V hlavním městě Montevideu žije polovina ze 3,5 milionu obyvatel země.

O Uruguay se říká, že je velmi liberární, takové Nizozemsko Jižní Ameriky (legalizace marihuany, vstřícná potratová politika). Po Chile má druhý nejvyšší HDP na hlavu z celé Jižní Ameriky.

Video bonusy

Cotopaxi

Titicaca

Ojos Del Salado

nejvyšší aktivní vulkán světa, pod ním leží nejvýše položené, stejnojmenné, jezero na světě

Patagonie

Jižní Amerika.pdf

Souhrnný text k Jižní Americe

Ze7_Jižní_Amerika_pracovní_list.pdf

Jižní Amerika - pracovní list

Přírodní pojmy Jižní Ameriky