Východní Afrika - Safari světa

Východní Afrika

Krajina úzkých nížin při pobřeží Indického oceánu, vysokohorských plošin, Afrických velehor a příkopové propadliny vyplněné velkými jezery (Viktoriino, Tanganika, Malawi).

Z východu ohraničená vodstvem Indického oceánu a přilehlých moří či průlivů, ze západu ohraničena Velkou příkopovou propadlinou.

 • Krajina je ovlivněna střídáním období sucha a dešťů – s tímto koresponduje vegetace savan, kde nalezneme největší savce a šelmy.

  • Tento fakt (spolu s nádhernou krajinou) hrál velkou roli při zakládání národních rezervací a zřízení safari, které je velkým přínosem financí do státních pokladen (Keňa, Tanzanie).

  • Hrozbou pro zvířata jsou novodobí pytláci.

 • Hospodářství regionu je založeno na zemědělství – pěstované plodiny jsou ječmen, pšenice, čirok, palma olejná, bavlna či kávovník. Na Zanzibaru je tradičním pěstování koření. Bohaté zdroje surovin nejsou téměř využity.

 • Převážně černošské domorodé obyvatelstvo se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí jak na venkově, tak i ve městech. I nadále je pro značnou část populace nedostupné vzdělání či základní zdravotní péče.

 • Politicky velmi nestabilní je Somálsko, naopak velmi stabilní vládu dnes má Tanzanie a těží z toho vzkvétající turistický ruch.

Etiopie

Dříve známá jako Habešské království. Země s dlouhou historií a množstvím památek - žil zde král Šalamoun a královna ze Sáby.

Velké množství tradičních domorodých kmenů.

I dnes závislá na mezinárodní pomoci.

Keňa

Hlavní město Nairobi, sídlo celé řady mezinárodních organizací, ale také místo jednoho z nejznámějších slumů - Kibery.

Země kmene Masajů. Turisticky velmi navštěvovaná.

Tanzanie

Národní park Serengeti, hora Kilimandžáro či ostrovy koření Pemba a Zanzibar.

Vyhledávaná je Olduvaiská rokle jako místo tzv. kolébky lidstva.

Další státy regionu:

  • Somálsko - jedna z nejchudších zemí. Problémem je pirátství v přilehlých vodách.

  • Rvanda a Burundi – země postižené občanskou válkou mezi domorodými kmeny. Dnes hledající mírovou cestu.

  • Další státy: Džibutsko, Malawi, Uganda, Komory a některé zdroje do tohoto regionu řadí také Mosambik.

Trocha etiopské hudby neuškodí

Olduvai

Kampala - hlavní město Ugandy

Rodák ze Zanzibaru

Zajímavosti:

 • Mladý Masajan se musí ve 14 letech naučit bojovat, znát zvyky, postavit dům a opatřit si dobytek.

 • V Etiopii byla v roce 1974 objevena kostra Australopitéka - pojmenována Lucy.