Severní Afrika

Severní Afrika

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye a Egypt ... státy ležící na severu Afriky při pobřeží Středozemního moře. Spojuje je nejen společná poloha, blízkost moře či podobné přírodní podmínky, ale též společné historické okamžiky a sounáležitost ve velkých historických říších (Starověký Egypt, Kartágo, Řím, Osmanská říše).

Přírodní podmínky

Většina území spadá do tropického (suchého) podnebného pásu. Subtropické podnebí najdeme na severu oblasti a v údolí Nilu. Vysokohorský ráz podnebí má poté pohoří Atlas v Maroku. Převažují pouštní oblasti na Sahaře s nedostatkem srážek. K zajímavostem patří výskyt vádí a šotů (slaná bezodtoká jezera) na Sahaře.

Turisticky atraktivní jsou pouštní duny, Marocký Atlas či bájný Nil.

Hospodářství

Většina ze zemí Severní Afriky patří k nejvyspělejším zemím celého kontinentu. Orientují se především na cestovní ruch (Tunisko, Egypt, Maroko), nicméně hlavní příjmy plynou z těžby ropy a dalších surovin (fosfáty, zemní plyn, železná ruda aj.).

Zemědělství (prozatím nedosahuje kvality např. evropských zemí) je soběstačné a produkuje (ovoce, zeleniny) potraviny i na export. V oblasti pouštní krajiny je tradiční pastevectví. Velký význam má rybolov.

Pro cestovní ruch je důležitá politická stabilita a bezpečnost. Výpadky příjmů v případě nepokojů či, jako v dnešní době (rok 2020), pandemie a omezení cestování jsou v rozpočtech jednotlivých států značné.

Asi jedna z nejznámějších zemí Afriky. Země faraonů. Bohatá na historické památky - Gíza, Luxor, Karnak, Údolí Králů aj. Dvě velké vodní stavby - Suezský průplav a Asuánská přehrada. Velký význam má voda řeky Nil pro úrodný pás říční nivy kolem jeho toku.

Turisticky atraktivní je také pobřeží Rudého moře.

Hlavním městem je Káhira. Egypt je republikou

Kousek od Evropy :-) ... stačí pohled přes Gibraltarský průliv.

Známé je město Casablanca - největší město, přístav. Hlavním městem je Rabat.

Tradiční je tkalcovství - marocké koberce místních Berberů. Turisticky atraktivní je moře a příroda pohoří Atlas včetně mnoha horolezeckých lokalit.

Maroko je královstvím.

Stát starověkého Kartága. Turisticky atraktivní země lákající na moře, poušť i památky.

Zajímavostí jsou podzemní obydlí obyvatel jihu Tuniska někdy nazývaných jako troglodyté.

Tradičním pokrmem v Tunisku je kuskus.

Tunisko je republika.

Největší stát Afriky, velké zásoby ropy. Turisticky známé jeskynní malby v pohoří Tassili.

V dnešní době celá řada nepokojů. Památné je místo Tobruk - boje z II. světové války včetně české stopy.

Zajímavosti

  • 90 % povrchu zabírá Sahara,

  • ve většině měst nalezneme minarety - věže, ze kterých muezzinové svolávají muslimské věřící k modlitbě,

  • napříč celou oblastí dříve kočovali berberské kmeny ... asi nejznámější z nich jsou Tuaregové na západě,

  • i dnes je výborným dopravním prostředkem pouště velbloud,

  • a alžírská káva fakt pochází z Alžíru.

Rozdíly mezi arabskými státy


Suezský průplav