Jižní Afrika

Jižní Afrika

Krajina Jižní Afriky je ve srovnání s ostatními částmi kontinentu mnohem pestřejší a rozmanitější. Z velké části se rozprostírá na náhorních plošinách, které jsou lemovány pobřežními nížinami či Dračími horami na jihovýchodě regionu.

V západní části převažují pouště a polopouště - Namib a Kalahari. Na východě a ve vnitrozemí jsou zastoupeny savany, směrem k rovníku i tropické lesy. V jižním cípu regionu nalezneme oblast subtropického rostlinstva. Podnebí zde přechází od tropického na severu až po mírné při jižním pobřeží Afriky. Zapomenout nesmíme na nádherné Viktoriini vodopády na řece Zambezi.

Do regionu řadíme tyto státy: Angola, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Republika Jižní Afrika, Svazijsko a Lesotho, Madagaskar a další ostrovy Indického oceánu - Seychely a Maskarény (včetně ostrovů Reunion a Mauricius).

Mys dobré naděje

poušť namib

Okavango

Obyvatelstvo je velmi různorodé, nejvíce jsou zastoupeni příslušníci negroidní rasy. V JAR je výrazné zastoupení bělochů (potomci kolonistů – Bůrové). Potomci původních obyvatel – Křováci žijí v malém počtu v pouštích. V JAR je výrazně také zastoupen kmen Zulů.

Hospodářství je orientováno na zemědělství (jak samozásobitelské, tak i plantážní – pěstují se obiloviny, na jihu také tabák. Převládá chov skotu a ovcí.

Jižní Afrika má obrovské nerostné bohatství. Nacházejí se zde velké zásoby rud, uhlí, mědi, diamantů, zlata i ropy.

Je ekonomicky nejsilnější zemí Afriky. Od r. 1994 zde byl zrušen apartheid (zvýhodňování bílé menšiny). Do čela země se dostává Nelson Mandela (první černošský prezident JAR, nositel Nobelovy ceny míru). I přes jeho snahy však i nadále JAR bojuje s vysokou kriminalitou, časté bývají útoky na "bílé" jihoafričany.

Země i přes vyšší nebezpeční láká velké množství turistů - Krugerův NP, Kapské Město, Dračí hory, vodopád Tugela, kmen Zulů aj.

Pouštní země při pobřeží Atlantského oceánu. Jako jedna z mála zemí byla kolonizována Německem a má díky tomu základy kvalitní infrastruktury.

Lákadlem pro turisty je nádherná poušť Namib s dunami vystupujícími hned od hladiny moře (v Namibii najdeme nejvyšší duny na světě). Solná pánev Etosha nabízí pohled na klasické africké safari. Exkluzivitu zemi dodává domorodý kmen Himba s nádherným zdobením místních žen.

Tření nejvyspělejší země Afriky - přechod od koloniální správy byl bezkonfliktní. Bohužel je téměř třetina obyvatel nakažená nemocí AIDS, což výrazně ovlivňuje chod státu.

Botswana je turisticky otevřená s kvalitním zázemím národních parků a safari.

Většinu obyvatel tvoří Křováci kmene Batswana.

Na území Botswany najdeme unikátní ekosystém vnitřní delty Okavanga.

Madagaskar

Ostrov s velmi rozmanitou přírodou od savan, pralesů až po horký ráz krajiny s oblíbenými vřídly a kráterovými jezírky.

Madagaskar má unikátní faunu. Velmi známým endemitem je lemur kata, najdeme zde také fossu madagaskarskou, cibetky či v oceánu žijící "živoucí fosílii" latimérii podivnou.

Značnou část obyvatelstva tvoří křovácký kmen Malgašů

Ostrovní státy Reunion, Mauricius a Seychely jsou orientovány výhradně na turistický ruch, ze kterého plynou nemalé příjmy. Všechny destinace také patří k místům hojně navštěvovaným bohatou klientelou.

Na Mauriciu pak nesmíte opomenou navštívit muzeum nejdražší dopisní známky světa - Modrého Mauricia.

Reunion

Viktoriiny vodopády

Lesotho

... on tak rád trsá, trsá :-)

Zajímavosti:

  • Dračí hory inspirovaly J. R. R. Tolkiena při popisování prostředí Kraje - jedna ze zemí Středozemně obývaná hobity.

  • V Zimbabwe i dnes jezdí parní lokomotivy, protože ropa (nafta) je zde velmi drahá.

  • Cibetku obývající Madagaskar někteří z vás jistě znají ve spojení s cibetkovou kávou.

  • Vodopád Tugela v Dračích horách je druhý nejvyšší na světě po venezuelském Salto Angel.