Přírodní podmínky Afriky

Přírodní podmínky Afriky

Afrika patří mezi největší kontinenty. Rozkládá se na obou polokoulích. Málo členité pobřeží je omýváno Atlantským a Indickým oceánem resp. jejich moři. Od Evropy je oddělena Gibraltarským průlivem a Středozemním mořem a s Asií je spojená úzkou šíjí (byť je prokopána Suezským průplavem jedná se o pevné spojení obou kontinentů).

Základem africké pevniny je značně starý Africký štít. V důsledku dlouhodobého působení vnějších geologických sil (vítr, voda, slunce, déšť) došlo ke „shlazení“ a k vyvinutí jednotvárného povrchu. Největší plochu tedy zaujímají plošiny. Vysoké hory nalezneme na severozápadě (Atlas), východě (Uhuru, Etiopská vysočina) a jihu Afriky (Dračí hory). V centru kontinentu nalezneme velké pánve. Východní částí Afriky pak prochází tektonické zlomy, kde dochází k zemětřesení a vzniku příkopových propadlin.

Kilimandžáro

Nejvyšší hora Afriky, domorodým názvem Uhuru. 5 895 m vysoký horský masív s ledovcovou čepičkou. Skládá se ze tří nečinných stratovulkánů - nejvyšší z nich Kibo je tedy nejvyšším vrcholem celé Afriky.

My si ale budeme pamatovat mnohem rozšířenější název - Kilimandžáro.

Pohoří Atlas

Pohoří na severozápadě kontinentu. Geologicky na něj navazuje např. Gibraltarská skála na evropské pevnině či vrcholky na Sicílii a v Apeninách.

Nejvyšším bodem je 4 167 m vysoký Džabal Tubkal.

Název pohoří odkazuje na řeckou mytologii - Atlas = Titán, který podpíral nebeskou klenbu.

Etiopská vysočina

Horské pásmo s nejvyšším vrcholem Ras Dašen - 4550 m rozkládající se na východě kontinentu (Somálský poloostrov).

Nádherné pohoří plné života, zeleně (hory jsou skrápěny pravidelnými vlhkými pasáty) a zvířat. Typickým zástupcem jsou dželady - tzv. zemní primáti obývající náhorní plošiny a svahy Etiopské vysočiny. 

Dračí hory

Nejvyšší pohoří jihu Afriky. 3 482 m - vrchol Thabana Ntlenyana (docela dobrý jazykolam :-).

Nachází se zde řada přírodních rezervací, bohatá flóra i fauna. 

Najdeme zde také druhý nejvyšší vodopád světa - Tugela falls - 948 m vysoký.

Dračí hory jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Vodstvo Afriky

Vodopády Bílého Nilu

Viktoriiny vodopády

Tugela falls

Nil jako jablko sváru

Podnebí Afriky

Převážná část Afriky se nachází v tropickém podnebném pásu. Podnebí je ovlivňováno především zeměpisnou šířkou. Přes vysoké teploty se podnebí odlišuje především množstvím srážek.


Vegetační oblasti Afriky

Vegetační oblasti Afriky jsou ovlivněny především vzdáleností od rovníku, množstvím srážek a vzdáleností od oceánu.

 Tropické deštné lesy

 Savany

 Pouště

 Subtropické rostlinstvo


Afrika_FG_komplet_zapis.pdf

Zápis

PL_Přírodní podmínky Afriky.pdf

Pracovní list