Průmysl ČR

stručný vývoj hospodářství v ČR

Území nynější České republiky bylo na počátku minulého století jednou z hospodářsky nejrozvinutějších částí Evropy. Tvořilo nejprůmyslovější část Rakousko-Uherska. Po vzniku samostatného státu v roce 1918 se tehdejší Československo   dokonce zařadilo do první dvacítky nejvyspělejších států světa.

Po druhé světové válce došlo v důsledku společenských změn spojených s nástupem socialistického zřízení k významným změnám v hospodářství. Všechny  průmyslové podniky byly zestátněny a ekonomika začala být řízena centrálně na základě celostátního hospodářského plánu. Československé hospodářství se v rámci sovětského bloku zaměřilo více na rozvoj těžkého průmyslu náročného na suroviny a energii. Došlo k útlumu tradičních hospodářských odvětví, jako jsou sklářství, potravinářství a textilní průmysl. Vývoj českého hospodářství za socialismu se nepříznivě odrazil ve ztrátě konkurenceschopnosti a vysokém ekologickém zatížení krajiny.

Po pádu režimu Komunistické strany v roce 1989 se české hospodářství ocitlo znovu na startu, jeho někdejší soupeři, které nezasáhl socialismus, byli daleko před ním. V nejbližších letech po roce 1989 muselo české hospodářství vstřebat všechny změny, které se po dobu jeho nepřítomnosti na světových trzích udály a leckdy šlo o změny velmi bolestné. V rámci restitucí[1] došlo k návratu podniků a půdy dřívějším majitelům. V kuponové privatizaci byla velká část státních podniků převedena do soukromého vlastnictví převážně ve formě akciových společností, některé významné podniky byly prodány zahraničním investorům (Škoda Auto, Plzeňské pivovary), jiné koupili čeští zájemci (ČKD, Škoda Plzeň). 

 V současné době patří Česká republika k nejrychleji se rozvíjejícím zemím v regionu střední a východní Evropy  a dohání zpoždění, které získala díky historickému vývoji. 

 

Současnost

Současné hospodářství nejen v ČR můžeme rozdělit do tří hlavích skupin:

 


[1] Navrácení majetku (něčeho), který byl dříve neoprávněně vzat původnímu majiteli.

Těžební a Energetický průmysl

Základní odvětví průmyslové výroby v ČR. Dobývá nerostné suroviny ze země a poskytuje tak materiál pro další zpracování - jak pro výrobu elektřiny v odvětví Energetického průmyslu, tak i pro odvětví zpracovatelského průmyslu.

Významné firmy těžebního průmyslu – Mostecká uhelná společnost, Ostravsko-karvinské doly, Moravské naftové doly.

Energetický průmysl - výroba a dodávka elektrické energie, plynu, tepla

Energetický průmysl ČR

Zpracovatelský průmysl

Jeho doménou je zpracování nerostných surovin a výroba materiálů k dalšímu zpracování v odvětvích spotřebního průmyslu.

Mezi nejznámější odvětví v ČR patří hutnictví, chemický průmysl či průmysl stavebních hmot.

Vybrané firmy v daných odvětvích

Strojírenský průmysl

"Motor" průmyslové výroby v České republice. Dlouhodobě nejúspěšnější průmyslový sektor a to především díky automobilce Škoda Mladá Boleslav.

Ve značné části odvětví řadíme strojírenství již ke spotřebnímu průmyslu - jeho výrobky směřují ke koncovému uživateli - lehké strojírenství. Naopak produkty tzv. těžkého strojírenství jsou součástí dalších továren, závodů či mohutných strojů.

o   Automobily – Škoda Mladá Boleslav, Toyota Motor Manufacturing  Kolín, Iveco Vysoké Mýto (dříve Karosa), SOR Libchavy, Tatra Kopřivnice, Hyundai Nošovice, Zetor Brno

o   Kolejová vozidla – Škoda Plzeň - divize Škoda Transportation, sem patří i Pars Nova Šumperk či ČKD Vagonka 

o   Letectví -  Aero Vodochody, Aircraft Industries Kunovice (dříve Let Kunovice)

o   Stroje, obráběcí stroje, turbíny aj. – Škoda Plzeň, ABB Brno, ČKD Blansko (v důsledku války na Ukrajině má ruský spolumajitel ČKD zmrazeny veškeré finanční toky spojené s firmou)

o   Nářadí, výrobky pro další zpracování – Narex Česká Lípa, Bosch Jihlava

o   Spotřební el. – Panasonic Plzeň (tepelná čerpadla), Jablotron Jablonec nad Nisou (zabezpečovací zařízení aj.)

o   Elektrotechnický průmysl – Bosch Jihlava, Foxconn CZ Kutná Hora, ETA Hlinsko

o   A mnoho dalších.

Škoda Plzeň

Aircraft Industries

ABB Brno

Zetor Brno

spotřební průmysl

Jeho dominantou je produkce výrobků pro koncového uživatele ... tedy spotřebitele.

I zde však nacházíme v jednotlivých odvětvích firmy či produkty, které putují do některého z dalších odvětví k dalšímu zpracování.

Vybrané firmy spotřebního průmyslu

Hospodářství České republiky_seznam_firem_průmysl.pdf

Text není živý, je možné, že názvy firem doznaly změn :-)