Podnebí ČR


Znáš rozdíl mezi pojmy Podnebí a Počasí?

Podnebí ČR

Mírné podnebí České republiky je ovlivňováno nejvíce oceánským podnebím západní Evropy a kontinentálním podnebím Evropy východní. Říkáme, že ČR leží v přechodné klimatické oblasti.

Hlavním činitelem podnebí v ČR je výšková členitost (s nadmořskou výškou klesá teplota a zvyšují se srážky), rozdíly v zeměpisné šířce a délce nemají na podnebí zásadní vliv.

Podnebí v ČR i v celé Evropě ovlivňuje několik vzduchových hmot a směrů větrů – nejvýznamnější z nich: mořský polární vzduch (v zimě otepluje, v létě deštivo), mořský tropický vzduch (v zimě deštivo, v létě horko s bouřkami), kontinentální polární vzduch (v zimě mráz, v létě suché horko).

Nejteplejší oblasti ČR najdeme v Praze a jejím okolí, dále na Hodonínsku a jižní Moravě. Naopak nejchladnější i nejdeštivější jsou vrcholy nejvyšších hor.

Převládající směr větru v naší republice je západní. Tzn. nejvíce vzduchových hmot přichází od západu a přináší mírnější teplotní výkyvy a větší srážky.

Zajímavostí našeho podnebí je zřetelný a v mapách snadno dohledatelný (minimum srážek za rok) srážkový stín Krušných hor. 

K rázu především počasí v zimním období patří tzv. inverze. O co jde? Dokázal bys tento jev vysvětlit? Zažil jsi jej?