Geomorfologické členění ČR

Geomorfologické členění

Geomorfologie jako věda studuje a popisuje tvary reliéfu. Tedy to, jak vypadá krajina kolem nás a jaké děje za tím stojí.

Česká republika se jako celek rozděluje do čtyř tzv. geomorfologických provincií - největší Českou vysočinu, na Moravě se rozkládající Západní Karpaty a malé výběžky Západopanonské pánve a Středoevropských nížin.

Z pohledu geomorfologie se jednotlivé provincie dále dělí na subprovincie, dále oblasti, celky a další nižší územní jednotky. Jako příklad nám může posloužit následující dělení:

  • Provincie: Český vysočina

    • Subprovincie: Krkonošsko-Jesenická

      • Oblast: Jesenická

        • Celek: Králický Sněžník

To, co známe a učíme se jako pohoří ČR jsou tak povětšinou právě ony geomorfologické celky. Ty tedy společně se svým okolím vytváří vyšší územní jednotky, které mají společné znaky (např. Krkonoše, Jeseníky, Orlické hory nebo Jizerky mají za sebou shodný geologický vývoj, velmi podobné složení podloží, a především ... tvary reliéfu, který v jednotlivých pohořích pozorujeme jsou si podobné).

K procvičení