Česká vysočina

Česká vysočina

Česká vysočina neboli Český masív je největší ze čtyř geomorfologických provincií na území Česka. Svým rozsahem však zasahuje i do sousedních států. Jde o geologicky stará, erozí ohlazená horstva, jejichž nejvyšší partie tvoří přirozenou hranici ČR. Na severu na ni navazují Středoevropské nížiny, na východě ji od Západních Karpat oddělují Vněkarpatské sníženiny (my je známe jako Moravské úvaly). Na jihu ji (téměř všude) ohraničuje Dunaj a na západě zasahuje až do německého Durynska.

Stáří České vysočiny se odhaduje na 350 až 500, některá místi i 800 milionů let ... v té době bylo naše území součástí superkontinentu Laurasie. Po období hercynského vrásnění, kdy nejvyšší vrcholky hor překonávaly dvoutisícovky dnešních východních Alp dochází k dlouhodobému "zarovnávání" reliéfu v důsledku vnější eroze - především vlivem vody a větru. V období třetihor je poté krajina České vysočiny rozlámána podél zlomů, vznikají pánve (Severozápadní či Jižní Čechy). Toto období je doprovázeno intenzivnější vulkanickou činností. Na finální modelaci povrchu má také podíl horský ledovec v poslední době ledové a v moderní době také činnost člověka.

Mapa geomorfologických provincií a subprovincií ČR

Stačí jen zatrhnout vhodnou vrstvu. Aplikace dostupná skrze AOPK ČR - https://arcg.is/1enmLi0

Šumavská subprovincie

Šumava


Český les


Novohradské hory


Krušnohorská suprovincie

Krušné hory


Doupovské hory


Děčínská vrchovina


České středohoří


Přidáme ještě celky podkrušnohorských pánví - Mostecké, Sokolovská a Chebská - známá je lokalita SOOS, Slavkovský les.

Českomoravská subprovincie

Třeboňská pánev


ŽĎárské vrchy


Drahanská vrchovina


A také rozsáhlé území Středočeské pahorkatiny, CHKO Železné hory či Javořické vrchoviny - nejvyšší partie oblasti Českomoravské vrchoviny.

Krkonoško-jesenická subprovincie

Krkonoše


Jizerské hory


Orlické hory


Broumovská vrchovina


Králický sněžník


Hrubý jeseník


Přidat si můžeme známý vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu Ještěd, Krkonošsko-jesenické podhůří, Nízký Jeseník či Lužické hory (vrchol Luž).

Bonusy

Železná opona Šumavy

Lužické hory ze sedla kola.