Místo v ČR - projekt

Milí osmáci / deváťáci,

vaším úkolem v tomto dlouhodobějším projektu je ukázat schopnost pracovat s geografickými daty a informacemi. S pomocí vhodných zdrojů sestavit a napsat stručnou fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristiku vybraného místa (obce) v České republice, vytvořit jednoduché mapové podklady a ve finále vše odprezentovat pomocí webové stránky.

Úkoly: