Kraje ČR

Současné členění ČR

 • Čtrnáct samosprávných krajů.

  • 13 plus Prahu, která jako jediná nemá hejtmana, jejím představitelem je pražský primátor.

 • 205 obcí s rozšířenou působností.

  • Mezičlánek mezi krajskou a obecní působností. Nahradili většinu správy okresů.

  • Nižším článkem jsou pověřené úřady (celkem 393), nejnižším pak úřady obecní.

  • Jako územně-orientační i statistická jednotka pořád existují okresy (celkem 77).

 • 6258 (rok 2022) obcí plus čtyři vojenské újezdy, z toho 609 měst (27 statutárních).

 • 8 evropských regionů soudržnosti (NUTS)

Prezentace shrnující jednotlivé regiony Česka

Zajímovosti krajů ČR I

Kraje Čech

Od Prahy až po Pardubický kraj

Zajímavosti krajů Moravy

Kraje MOravy

Včetně Vysočiny

Pracovní listy - Kraje České republiky

Kraje_Čech_pracovni_list.pdf
Kraje_Moravy_pracovni_list.pdf