Doprava a Služby v ČR

Doprava a služby jako odvětví národního hospodářství spadají do třetího sektoru - terciéru.

Pojem DOPRAVA

Ve smyslu definice národního hospodářství se dopravou rozumí účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách - vždy z místa A (začátku) do místa B (cíle).

Doprava České republiky

PrezentACe k tématu Doprava

Doprava v České republice

Text k tématu

sluzby.pdf

Sice starší, ale stále aktuální pracovní list :-)

Služby v ČR

Sektor služeb je spolu s dopravou nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím národního hospodářství.

Zaměstnanost ve službách se dlouhodobě pohybuje nad 60 % z EAO, průměr EU je nad 70 %.

Typickým znakem je spádovost k určitému centru.

Služby dělíme na veřejné a komerční (soukromé).

Dělení služeb:

Letecké bonusy

Příběh Letiště Praha - pusťte si jej na Youtube ... stojí za to.