Zadání referátu z Asie pro sedmáky

přidáno: 14. 2. 2011 9:39, autor: Karel Malík
Podmínky k úspěšnému získání jedničky z referátu

Charakteristika dvou vybraných států
 • Přírodní podmínky
 • Obyvatelstvo a sídla
 • Hospodářství, doprava a služby
 • Zajímavosti
 • Srovnání těchto dvou států
 • Hlavní odlišnosti
 • Vytvořit tabulku hlavních rozdílů
Jak má referát vypadat:
 • Max 3 A4
 • Písmo Times New Roman nebo Calibri, velikost 12, nadpisy 14
 • Používat odrážky a vhodné členění textu.
 • Text doplnit min třemi obrázky
 • Pokud čerpáš z knih, učebnice, encyklopedií, internetu, musíš uvést odkaz.
 • Např. čerpáno z: Učebnice Zeměpisu pro 7. ročník, Fraus
 • Upraveno z internetu: www.statyasie.kuk

Co referát nesmí obsahovat:
 • Překopírovaný text z internetu, či přepsaný z knihy.
 • Tyto texty musíte vždy upravit a vždy uvést odkaz.
Comments