Vývoj hospodářství v ČR

přidáno: 12. 12. 2010 23:33, autor: Karel Malík
Milí osmáci,

v materiálech máte připravený studijní text k vývoji hospodářství ČR, se kterým jsme pracovali v dnešní hodině zeměpisu. Pozorně si jej přečtěte. Na některé pojmy se budu ptát při zkoušení či písemce. Z textu si, prosím, vytvořte stručný zápis. Nezapomeňte uvést vysvětlení důležitých pojmů, na které jsem upozorňoval při výuce (manufaktura, parní stroj, těžký průmysl, centrálně řízené hospodářství, tržní hospodářství, privatizace, restituce, služby ...).

Jako bonus vám přikládám krátký výpis z rozdělení Hospodářství v ČR:

Současné rozdělení hospodářství v ČR

Současné hospodářství nejen v ČR můžeme rozdělit do tří hlavích skupin:

§  Primární (také nazýván primér)

o   Zemědělství a těžební průmysl

§  Sekundární (sekundér)

o   Veškerý zpracovatelský průmysl

§  Terciární (terciér) – někdy se z této skupiny vyčleňuje „kvartér“

o   Zdravotnictví, školství, obchod, doprava, turistika, služby …

o   Do kvartéru pak spadají služby „vysoké úrovně“ spojené s vysokým školstvím, počítačovými technologiemi, státní politikou.


Comments