Státy světa - hranice, státní zřízení, formy vlády

přidáno: 24. 2. 2011 2:43, autor: Karel Malík   [ aktualizováno 24. 2. 2011 2:46 ]
V současném světě se můžeme setkat se 194 státy světa (44 vnitrozemských).

Stát je základní politickou a mocenskou jednotkou, je politickým uspořádáním společnosti. Dochází v něm k ustanovování zákonů a prosazování práva. Stát si vytváří vlastní mezinárodní vztahy, zajišťuje si vlastní bezpečnost a obranu.

Území každého státu je vymezeno státní hranicí. Ta může být:

 • Přírodní (vodní tok, hřeben hor).
 • Uměle vytvořené.
Hranice je vymezena hraniční linií a na pevnině osazena hraničními mezníky.

Podle toho, kuty hranice vede, máme hranici pevninskou, mořskou a vzdušnou.


Podle územního uspořádání rozeznávám dva druhy států:

 • Unitární – jeden celek, jedna vláda, jeden parlament, jeden vládce.
 • Unijní (federativní) – tvořen více státy s vlastními vládami. Ty jsou podřízeny státním orgánům (USA, Německo aj.)

Jako státní zřízení označujeme formu politického uspořádání státu. Podle tohoto hlediska dělíme státy na:

 • Monarchie
  • Konstituční – hlavou je panovník, jehož pravomoci jsou omezeny ústavou (parlamentem, vládou). Hlavní politickou osobou bývá ministerský předseda (premiér).
  • Absolutní – panovník má neomezenou moc (Saudská Arábie, Omán, ale také Vatikán)
  • Dominium – bývalé závislé území s vlastní vládou, ale představitelem zůstává panovník státu, kterému území dříve náleželo (př. Kanada je dominiem Velká Británie – tzn. královna Alžběta II. je představitelkou Kanady)
  • Může být královstvím (VB, Španělsko), knížectvím (Monako) či sultanátem (Brunej).
 • Republika
  • Parlamentní – moc prezidenta je omezena vládou a parlamentem
  • Prezidentská – prezident si sestavuje vládu, má nejvyšší pravomoce.
  • Přechodný typ
 • Závislá území (39)– území geograficky přímo nespojená s ovládajícím státem. Většinou jde o bývalé kolonie, které nechtějí být samostatné, či jsou strategicky významné (Grónsko patřící Dánsku, ostrov Martinique Francii, Gibraltar patřící VB aj.)

Podle forem vlády můžeme státy dělit na:

 • Demokratické – svobodná společnost, na dění státu se podílejí všichni lidé, svobodná volba vlády, prezidenta. Hospodářství je zde tzv. tržní.
 • Diktatura – moc je v rukách jednoho člověka, či jedné strany (komunismus). V těchto zemích je hospodářství tzv. centrálně plánované.
Comments