Otázky k pololetnímu zkoušení pro osmáky a deváťáky

přidáno: 17. 1. 2011 11:51, autor: Karel Malík
Osmá třída - okruhy ke zkoušení
 • Slepá mapa - pohoří, řeky, nížiny, nejvýznamnější hory, chráněné oblasti ČR.
 • Slepá mapa - města ČR.
 • Obyvatelstvo ČR - komplet to, co jsem probírali, znát základní charakteristiky, umět popsat věkovou pyramidu.
 • Sídla ČR - rozlišovat typy sídel podle velikostí, zástavby, znát vybrané znaky vývoje sídel, dokázat určit centrum, periferii ...
 • Těžba a energetika v ČR.
 • Zemědělství v ČR.
 • Flóra a fauna v ČR včetně vegetačního výškového členění.
 • Ochrana přírody v ČR - znát NP, CHKO, vědět proč jsou je území NP chráněno, vysvětlit pojmy jako devastovaná, degradovaná, kulturní krajina, NATURA 2000, Biosférické rezervace ČR.
 • Podnebí, vodstvo, půdy ČR - jen základ.
Neučte se to, prosím, nazpaměť. Lepší je to pochopit a užívat vlastních slov. Při zkoušení se budu ptát vždy na dva až tři vybrané okruhy.

Devátá třída - okruhy k závěrečné písemce I. pololetí
 • Kartografie - otázky podobného rázu jako na poslední písemce.
 • Základní charakteristika jednotlivých kontinentů - přírodní podmínky, státy, významná města, hospodářství nejvýznamnějších států:
  • Asie, Amerika, Afrika, Austrálie.
 • Turistické zajímavosti jednotlivých kontinentů - vždy znát zajímavosti z přírodního i kulturního, popřípadě moderního dědictví kontinentu.
  • Asie, Amerika, Afrika, Austrálie.
 • Základní charakteristika jednotlivých regionů Evropy včetně turistických zajímavostí:
  • Severní Evropa,
  • Jižní Evropa,
  • Střední Evropa,
  • Západní Evropa,
  • Jihovýchodní Evropa,
  • Východní Evropa.
 • Základní charakteristika přírodních podmínek ČR.
 • Základní charakteristika obyvatelstva, sídel a hospodářství ČR.
 • Základní charakteristika turistických zajímavostí v ČR - především památky UNESCO.
Stejně jako u osmáků, neučte se to nazpaměť, je toho hodně, ano já vím, ale vždyť se připravujete celé pololetí ne. Závěrečná písemka bude kombinací otevřených otázek (budou dvě) testových otázek, spojovačky, otázek na ANO x NE. A bude to tradiční, tak obtížné jaké písemky u mne vždy jsou.
Comments